XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II,w Szkołach Katolickich w Płocku odbyło się XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, uczestniczyło zaś w nim 38 delegatów z 14 kół organizacji, działających w różnych parafiach diecezji płockiej.

Continue reading


Droga Krzyżowa w intencji pokoju

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Koło Parafialne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej im. błogosławionych Biskupów Męczenników w parafii pw. św. Józefa w Płocku zorganizowało Drogę Krzyżową w intencji pokoju. Uczestnicy rozważając poszczególne stacje męki Pana Jezusa przeszli Wzgórzem Tumskim od kościoła farnego do katedry. Continue reading


Członkini SRKDP odznaczona papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice!

Papież Franciszek odznaczył m.in. p. Teresę Krowicką, więźniarkę Obozu Koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, członkinię Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. 8 marca w Opactwie Pobenedyktyńskim, Ordynariusz naszej diecezji,ks. biskup Piotr Libery dokonał aktu uroczystego odznaczenia p. Teresy. Jest to jedno z najważniejszych odznaczeń papieskich, przyznawane osobom duchownym, zakonnym i świeckim. Odznaczenie to zostało ustanowione przez papieża Leona XIII w 1888 r. Przyznawane jest przez Ojca świętego na wniosek biskupa diecezjalnego, jako dowód uznania za właściwą postawę moralną i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego.
Dziękujemy, że poprzez obecność Prezesa Witolda Wybulta mogliśmy towarzyszyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.
To wielkie wyróżnienie również dla naszej organizacji. Pani Tereso, serdecznie dziękujemy za szczególną służbę Kościołowi.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci poczętych:

„16 IX [1937] Dziś tak gorąco pragnęłam odprawić godzinę świętą przed Najświętszym Sakramentem, jednak inna była wola Boża: o godzinie ósmej dostałam tak gwałtownych boleści, że musiałam się natychmiast położyć do łóżka; wiłam się w tych boleściach trzy godziny, to jest do jedenastej wieczorem. Żadne lekarstwo mi nie pomogło, co przyjęłam, to zrzuciłam; chwilami odbierały mi te boleści przytomność. Jezus dał mi poznać, że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. […] Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa.”

–  Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (Dz. 1276)

Ofiarujmy Panu Jezusowi nasze cierpienia i modlitwy, aby choć jedno dziecko poczęte w łonie matki, mogło się narodzić !

Continue reading


„Przywróćmy Pamięć Bohaterom” – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Płocku.

1 marca SRKDP wraz z Parafialno-Uczniowskim Klubem Sportowym „Viktoria” współorganizowało wydarzenie „Przywróćmy Pamięć Bohaterom” – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Płocku.

O godz. 11.00 odprawiona zostala msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w parafii Św. Józefa w Płocku. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Smoleń, który w swojej homili zwrócił się do młodzieży obecnej w kościele nawiązując do wojny na Ukrainie. Ksiądz proboszcz przywołał postać Alka Dawidowskiego, bohatera „Kamieni na szaniec” i podkreślił, że męstwem i odwagą nie są puste słowa,  a konkretne czyny w chwili ciężkiej próby. Czyny, które powinne być oparte ma wartościach. Dlatego właśnie ks. Smoleń za wzór postawił Aleksego Dawidowskiego, który z pozoru cichy i niepozorny, stał się członkiem Szarych Szeregów i Grup Szturmowych.
Po msz św. zlożone zostały kwiaty pod tablicą poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
O 11.50 rozpoczął się bieg pamięci, który swą metę miał przy budynku dawnego aresztu gestapo, NKWD, UB przy ul. 1 Maja w Płocku.

Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej o pomocy narodowi ukraińskiemu

 

  1. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz ze swoimi rodzinami i bliskimi wyrażają solidarność i współczucie bratniemu narodowi ukraińskiemu, w brutalny sposób zaatakowanemu o poranku 24 lutego 2022 roku przez wojska rosyjskie na rozkaz prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira W. Putina. Dołączamy się do głosów innych stowarzyszeń i organizacji, potępiających zaborczą politykę Rosji, w wyniku której dotychczas zginęło lub zraniono tysiące osób oraz zniszczono mienie niewinnych Ukraińców. Ze współczuciem, trwogą i oburzeniem patrzymy na pokazywane w mediach twarze dzieci i młodzieży, osób chorych, starszych, rozłączonych małżeństw i rodzin, utrudzonych kapłanów i sióstr zakonnych oraz wszystkich dotkniętych skutkami bombardowań, strzałów artyleryjskich, nalotów i innych działań podejmowanych przez wojska rosyjskie i białoruskie wobec żołnierzy i cywilów w Ukrainie. Trudno nam zrozumieć tajemnicę zła, które na początku trzeciego tysiąclecia w tak okrutny sposób rozlało się w Europie, doświadczonej i ciągle jeszcze leczącej rany po okrutnej II wojnie światowej.
  2. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w konkretną pomoc udręczonym konfliktem Ukraińcom. Mazowsze i teren diecezji płockiej od kilku lat stały się miejscem pracy dziesiątków tysięcy mieszkańców Ukrainy, rozłączonych od swoich rodzin z powodu emigracji zarobkowej, dziś zaś przeżywających smutek i trwogę z powodu cierpienia swoich bliskich, dotkniętych skutkami straszliwego ataku armii rosyjskiej. Jesteśmy przekonani, że potrzebujący Ukraińcy, ratujący swoje życie i uciekający przed bombami, znajdą schronienie w gościnnych polskich domach, parafiach i innych miejscach, przygotowywanych staraniem polskiego państwa i wspólnot kościelnych.
  3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej włącza się w działania pomocowe dla narodu ukraińskiego. Organizujemy zbiórkę artykułów higienicznych, środków opatrunkowych, koców, artykułów spożywczych i innych produktów, potrzebnych do przetrwania w trudnych warunkach wojennych. Wpłaty można również przekazywać na konto numer: 45 1540 1290 2001 5971 6826 0001 z tytułem „Solidarni z Ukrainą”. W obliczu wojny, która dotyka przede wszystkim ludność cywilną, chcemy okazać braterstwo, do którego wzywa nas Miłosierny Chrystus, Książę Pokoju. Jesteśmy przekonani, że płynąca ze świata pomoc i solidarność z narodem ukraińskim przekonają także Rosjan do wyrażenia wyraźnego sprzeciwu wobec dyktatorskich działań ich władz, siejących zniszczenie, śmierć i zło wobec niewinnych ludzi.
  4. Nosząc w pamięci wielokrotne apele św. Jana Pawła II, który prosił: „Nigdy więcej wojny”, chcemy w ten sposób odpowiedzieć także na prośbę papieża Franciszka, wzywającego do pokojowego rozstrzygania konfliktów. Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę nie jest tylko walką o terytorium i wpływy polityczne. Podejmowana przez Ukraińców bohaterska obrona to zmaganie o zwycięstwo wartości chrześcijańskich i budowę świata, w którym żyją ludzie wolni i odpowiedzialni, liczący się z Bogiem i godnością każdego człowieka. Ufamy, że Serce Maryi Niepokalanej, któremu tak wiele razy zawierzano Rosję, oraz św. Michał Archanioł, patron Ukrainy, uproszą u Boga dar pokoju, by Europa została ustrzeżona od eskalacji zła. Za Psalmistą wyznajemy: „Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności” (Ps 27,3).

Płock, dn. 26 lutego 2022 roku

Witold Jacek Wybult

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Ks. Wojciech Kućko

Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej