APEL

Apel

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

do polskich nauczycieli

  1. Wśród wielu zawodów, otaczanych powszechnym szacunkiem społecznym, jest szczytne powołanie nauczycieli i wychowawców, którzy dzięki zdobytemu wykształceniui umiejętnościom pedagogicznym podejmują odpowiedzialną rolę współpracowników z rodzicami, Kościołem i państwemoraz innymi instytucjami dla dobra dzieci i młodzieży. Wyrażamy uznanie i szacunek dla polskich nauczycieli, którzy wierni swojemu powołaniu, realizują wzniosłe dzieło niesienia „kaganka oświaty”.
  2. Opierając się na wskazaniach katolickiej nauki społecznej, nie można kwestionować prawa nauczycieli do podjęcia strajku. Jednak apelujemy do nich, aby czynili to z poszanowaniem roztropności, zasad etycznych oraz troski o dzieci i młodzież, którzy im zostali powierzeni. Ośmielamy się odwołać do sumień nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby pamiętając o etosie nauczyciela, budowanego na pięknym przykładzie życia i pracy tysięcy polskich nauczycieli obecnie i w przeszłości, zaniechali organizowania strajku podczas trwania egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasistów i maturalnych w szkołach.
  3. Dnia 7 kwietnia 2019 r. mija 300 lat od śmierci św. Jana Chrzciciela de la Salle, założyciela Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, czyli „braci szkolnych”, wielkiego pedagoga i wychowawcy młodzieży, który w 1950 r. został ogłoszony przez Piusa XII patronem nauczycieli katolickich. Ufamy, że jego przykład i wstawiennictwo obudzą serca i sumienia polskich nauczycieli, wychowawców i katechetów, by dołożyli wszelkich starań, aby w najbliższych dniach nie ucierpiało nasze zaufanie do nich, a przede wszystkim dobro naszych dzieci i młodzieży. Jako rodzice i dziadkowie jesteśmy przekonani, że znajdą się odpowiednio przygotowane osoby, które we współpracy z dyrektorami szkół i władzami oświatowymi zadbają o bezpieczeństwo i spokój w polskich szkołach oraz rzetelne prowadzenie zajęć lekcyjnych i wychowawczych.

Płock, dn. 6 kwietnia 2019 r.

                                                                           Zarząd Główny

                                                            Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

                                                                          Diecezji Płockiej


XXXI Walne Zebranie SRK DP

 

W dniu 23 marca br. w budynku Szkół Katolickich w Płocku odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze SRK DP. Na spotkanie przybyli Członkowie Zarządu Głównego, Prezesi oraz Delegaci z Kół Parafialnych oraz Ks. Wojciech Kućko, asystent SRK DP. Prezes Witold Wybult złożył przed obecnymi na sali sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok działalności. Był to doskonały czas na podsumowanie roku, ale także na określenie nowych celów i priorytetów do działania na rok 2019. Wśród głównych jest organizacja 30- lecia istnienia SRK DP w naszej diecezji. Eucharystia oraz wspólna agapa zakończyły w to sobotnie popołudnie Spotkanie Walnego Zgromadzenia.


Płockie Dni Pastoralne

Baner

Płockie Dni Pastoralne 2019

 

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 24-25 kwietnia 2019 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska5a). Będą one przebiegać pod hasłem: Osoby starsze w Kościele. „Dzielenie się mądrością czasu”. Poniżej szczegółowy program spotkań oraz ważne informacje organizacyjne. Continue reading


OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

w sprawie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży

 

  1. Wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z najpiękniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed dorosłymi w każdym pokoleniu. Jego celem jest bowiem przekazanie wartości i postaw, które pozwolą młodym ludziom budować własne życie oparte na prawdzie, dobru, szacunku do drugiej osoby.Papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że należy dziś szczególnie dbać o pewne wartości, nazwane „nienegocjowalnymi”, bo zapisanymi w naturze człowieka. Tymi wartościami są: ochrona życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta ma małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami.
  2. W tym kontekście szczególnej troski wymaga właściwe prowadzenie edukacji seksualnej.Wprowadzanie jakichkolwiek nieprzemyślanych zmian w tej sferze jest wyrazem braku odpowiedzialności ze strony dorosłych, którzy kosztem zgorszenia wrażliwych sumień swoich dzieci chcieliby promować konkretną ideologię.
  3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od trzydziestu lat prowadzi owocną i pożyteczną działalność w dziedzinie promowania wartości nienegocjowalnych oraz budowania w społeczeństwie szacunku dla drugiego człowieka. Organizowane przedsięwzięcia, kursy i spotkania są okazją do wymiany myśli, jak również przekazywania jasnego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii moralności oraz małżeństwa i rodziny. Statutowa działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na pomoc małżeństwu i rodzinie, także w dziedzinie wychowania potomstwa.Dlatego jego członkowie wyrażają zaniepokojenie działalnością niektórych samorządów lokalnych oraz przedstawicieli partii politycznych, którzy propagują w naszej Ojczyźnie pomysły na wychowanie seksualne demoralizujące młode pokolenie. Jako małżonkowie, rodzice i osoby żyjące samotnie nie godzimy się na to, aby zmiany w kwestii wychowania seksualnego dzieci i młodzieży były wprowadzane do przedszkoli i szkół bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wyrażamy jednocześnie nasze poparcie dla opublikowanego dnia 8 marca 2019 r. „Stanowiska biskupów warszawskich w sprawie tzw. «Deklaracji LGBT+»”.
  4. Idąc za głosem nauczania św. Jana Pawła II o Ewangelii rodziny,Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej pragnie zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza rodziców, dziadków, małżonków i rodziny katolickie, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne i katechetów, do podjęcia rzeczowej i konstruktywnej dyskusji społecznej o formie i treściach edukacji seksualnej w szkołach w Polsce.Poprzez nią kształtowane będzie w młodym pokoleniu właściwe rozumienie wartości małżeństwa i rodziny oraz moralności opartej na prawie naturalnym i jego wyrazie, jakim jest Dekalog; na tradycji życia społecznego Rzeczypospolitej oraz poszanowaniu wolności i godności każdej osoby ludzkiej.
  5. Wzywamy rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, by odważnie i stanowczo wyrażali władzom oświatowym rodzicielskie oświadczenia wychowawcze na temat udziału dzieci w zajęciach, spotkaniach i innych formach edukacji, podczas których ich wychowankowie byliby narażeni na jakiekolwiek treści sprzeczne z wartościami wyrażanymi przez rodziców. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działanie w tej sprawie pomoże powstrzymać zamęt, który chcą wywołać w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych niektóre organizacje czy partie, zamierzające budować takim kosztem swój kapitał polityczny.
  6. Przypominając stwierdzenie wybitnego męża stanu, hetmana Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, prosimy o podjęcie pozytywnych i budujących zdrową świadomość działań, wśród których wskazujemy szczególnie na modlitwę za życie oraz w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza poprzez Duchową Adopcję dziecka poczętego zagrożonego aborcją, propagowanie przykładu ludzi wrażliwych moralnie,jak św. Stanisław Kostka, oraz organizowanie Marszów dla Życia i Rodziny.

Płock, dn. 11 marca 2019 r.

                                                                         Zarząd Główny

                                                          Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

                                                                        Diecezji Płockiej

dokument do pobrania: Oświadczenie SRKDP w sprawie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży


Jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej obchodziło 100. lecie odzyskania Niepodległości?

50544986_988846171306802_7369683659642634240_nW dniu 23 stycznia 2019 r. w auli ratuszowej w Płocku odbyło się spotkanie podsumowujące obchody 100. lecia odzyskania niepodległości.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, wśród wielu innych organizacji, otrzymało Medal Niepodległości za organizację wydarzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Płocka zaprezentowano pokaz multimedialny, w którym min. wspomniano zorganizowane przez SRKDP wydarzenia:

1 – Poświęcenie Dębów Niepodległości (ok. 60) dla parafii i instytucji na terenie Diecezji Płockiej. Poświęcenia dokonał JE bp Piotr Libera Biskup Płocki w obecności leśników z Nadleśnictwa Płock, Gostynin i Łąck. 16 października 2018 r.

2 – Konferencja Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę pt.: „Mazowsze Północne w walce o Niepodległość i ostateczny kształt granic Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 – 1921”, prelegenci: ks. prof. Michał Grzybowski, nadleśniczy p. Jacek Liziniewicz, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz. Konferencja odbyła w dn. 27 października 2018 r.

3 – Po Konferencji jw. Koncert patriotyczny zespołu „Moja Rodzina”, Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.