Ciechanów – parafia św. Piotra Apostoła

zz69305581_2440798656014111_2447888242096209920_o

Parafia pw. św. Piotra Apostoła, Ciechanów
ul. Wyspiańskiego 25
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 85 52

Asystent kościelny: Ks. Sławomir Filipski.

Prezes – Elżbieta Lizak.

Wiceprezes ds. programowych – Ewa Żórawska.

Skarbnik – Agata Dąbrowska.

Sekretarz-  Ewa Sadowska.

W chwili obecnej nasze koło skupia 25 osoby w tym 9 małżeństw.

Zanim przedstawię sprawozdanie z działalności parafialnego koła SRK w  parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, zacytuję trzy przesłania dla rodzin.

Pierwsze, to myśl św. Augustyna – ojca i doktora Kościoła, który naszą misję zawarł w bardzo prostym zdaniu: ”Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.”

Drugie, to słowa polskiego Papieża- Jana Pawła II : „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Trzecie, to przynaglenie papieża Franciszka, by nie zamykać się w murach własnego domu, lecz realizować się poprzez bycie dla innych, by stawać się „najważniejszą siecią dla Piotra i misji Kościoła”.

Te trzy wypowiedzi to drogowskazy, kierunki i wyznaczniki naszych działań.

Jako przedstawiciele SRK DP pragniemy odkrywać przed sobą, naszymi dziećmi i całą wspólnotą piękne, choć niełatwe karty małżeńskiego i rodzinnego życia. Uczymy się budowania właściwych relacji i wzajemnej odpowiedzialności za siebie w rodzinie w oparciu o przymierze miłości. Czynimy to podczas organizowanych przez nas letnich i zimowych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przedstawień teatralnych, wyjazdów kolonijnych, choinek, balów karnawałowych a także organizowanym od 6 lat Dnia Dziecka. Jesteśmy razem w Dniu Seniora i w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej.

Pamiętamy o rodzinach, zmagających się z kryzysem ekonomicznym, duchowym i moralnym. Staramy się wskrzesić iskrę gasnącej miłości, uchronić i wzmocnić rodzinę w chwilach rys, pęknięć i życiowych burz. Nie tracimy czasu na jałowe dyskusje. Nie szukamy zamienników w postaci  wolnych związków i małżeństw jednopłciowych.Już  w 1992 roku zorganizowaliśmy bal bezalkoholowy promujący piękne życie w trzeźwości, zaś w ramach  Poradni Rodzinnej wskazywaliśmy światło wewnętrznej odnowy, której źródłem jest  podnosząca i przebaczająca miłość poranionych serc i rodzin.

Pamiętamy o aktywności młodych. Włączamy ich w nasze akcje jako wolontariuszy. Wiemy, że widok dojrzałych par i staruszków trzymających się za ręce wciąż ich wzrusza. Widzimy, ile radości daje i jak zacieśnienia więzy rodzinne wspólny udział w Marszach rodzinnych, w piknikach, we wspólnych spotkaniach. To dowód, że rodzina wciąż pozostaje dla nich największą wartością.Aby tej wartości nie zagubić, trzeba ją pielęgnować, budować i każdego dnia doskonalić

Tak buduje się także wspólnotę. Pragnienie bycia ze sobą przeradza się w pragnienie działania na rzecz innych, otwiera na kolejne wyzwania i na Boga.Owocuje włączaniem się w życie liturgiczne Kościoła i parafii.

W naszej wspólnocie i pielgrzymowanie na Jasną Górę, i podejmowane zamyślenia modlitewne i akcje charytatywne  nie są trudem, lecz radosnym przeżyciem i  znakiem, że nie wszystko jeszcze w narodzie umarło.

Wiara okazuje się nie tylko mądrością i siłą, jest także lekarstwem- dla każdego z nas i dla całego narodu. Jej mocy doświadczamy nieustannie w czasie naszych czuwań modlitewnych, przy adoracji Grobu Pańskiego, podczas budowy ołtarzy na Boże Ciało, wspólnych Mszy św. i w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Wierzymy, że wzrasta w nas i inspiruje do nowych działań także dzięki indywidualnej i wspólnotowej adoracji Maryi w Kopii Jasnogórskiej Ikony podczas Jej nawiedzenia naszego ciechanowskiego Wieczernika.

Z ufnością, że 26 lat naszej działalności ma sens i kiedyś wyda dobre owoce wciąż otwieramy nasze dłonie, by nieść pomoc potrzebującym.  Wzmacniamy nogi, by dotrzeć do tych, którzy sami do nas nie przyjdą. Naprawiamy sieci własnych serc, by łowić ludzi dla Boga.