Oferta

 

 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

DIECEZJI PŁOCKIEJ

zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad u specjalistów!

Hasłem przewodnim naszego Stowarzyszenia jest:

„RODZINA BOGIEM SILNA”

Dlatego jesteśmy za stosowaniem w życiu rodzinnym i publicznym nauki społecznej Kościoła Katolickiego. W swoim działaniu opowiadamy się za poszanowaniem życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciw uzależnieniom, przemocy, rozwodom i innym zagrożeniom współczesnej cywilizacji, a także przeciw ideologii GENDER. Jesteśmy otwarci na każdego, kto przyjdzie do nas i poprosi o pomoc. W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itp. Pragniemy, aby Poradnia stając się centrum lokalnego systemu profilaktyki udzielała wielozakresowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.