Oferta

  STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

DIECEZJI PŁOCKIEJ

zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad u specjalistów!

Hasłem przewodnim naszego Stowarzyszenia jest:

„RODZINA BOGIEM SILNA”

Dlatego jesteśmy za stosowaniem w życiu rodzinnym i publicznym nauki społecznej Kościoła Katolickiego. W swoim działaniu opowiadamy się za poszanowaniem życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciw uzależnieniom, przemocy, rozwodom i innym zagrożeniom współczesnej cywilizacji, a także przeciw ideologii GENDER. Jesteśmy otwarci na każdego, kto przyjdzie do nas i poprosi o pomoc. W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itp. Pragniemy, aby Poradnia stając się centrum lokalnego systemu profilaktyki udzielała wielozakresowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

logoPLOCK                             srk


PORADNIA OD 1.01.2013R PROWADZI PROGRAM

„BEZPIECZNA RODZINA”
PROGRAM JEST WSPIERANY

PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

POMAGAMY BEZPŁATNIE MIESZKAŃCOM PŁOCKA,
KTÓRZY OCZEKUJĄ POMOCY W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRAWNYCH, RODZINNYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI UZALEŻNIEŃ, PRZEMOCY, KONFLIKTÓW I KRYZYSÓW MAŁŻEŃSKICH, PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH, WYCHOWAWCZYCH I SZKOLNYCH.

PROWADZIMY SPOTKANIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
/wg potrzeb/.

W PORADNI PRACUJĄ: PSYCHOLOG, PEDAGOG, DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO I PRAWNIK.

 

Radziwie