Oferta

  STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

DIECEZJI PŁOCKIEJ

zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad u specjalistów!

Hasłem przewodnim naszego Stowarzyszenia jest:

„RODZINA BOGIEM SILNA”

Dlatego jesteśmy za stosowaniem w życiu rodzinnym i publicznym nauki społecznej Kościoła Katolickiego. W swoim działaniu opowiadamy się za poszanowaniem życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciw uzależnieniom, przemocy, rozwodom i innym zagrożeniom współczesnej cywilizacji, a także przeciw ideologii GENDER. Jesteśmy otwarci na każdego, kto przyjdzie do nas i poprosi o pomoc. W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itp. Pragniemy, aby Poradnia stając się centrum lokalnego systemu profilaktyki udzielała wielozakresowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

logoPLOCK                             srk

 Aktualnie

  Poradnia Rodzinna
udziela porad
z zakresu uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz problemów wychowawczych.

 DYŻURY PORADNI : w  poniedziałki każdego miesiąca

Przyjmują specjaliści:

doradca rodzinny / mgr Danuta Ryba- kierownik poradni

pedagog/ mgr  Anna Grędecka              

prawnik / adw. Krzysztof Lisiński

psycholog/ mgr Małgorzata Ochocińska        

  Aktualna oferta!

     

poradnia srk

Kontakt tel. Kierownik Poradni Danuta Ryba tel. 514 376 954 lub 511 337 233.