Teksty do pobrania

Droga Krzyżowa w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II– opr. Renia Ziarko-Podlaska

Przebieg wizytacji kanonicznych w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie w latach 1990 – 2017 w świetle ustawodawstwa powszechnego i diecezjalnego Tekst Witolda Wybulta

Kolegialność – tekst autorstwa Witolda Wybulta

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – działalność wg prawodawstwa państwowego i kościelnego

Montaż słowno – muzyczny – W 40-stą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Dobra doczesne Kościoła Płockiego w świetle dokumentów XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Droga Krzyżowa w 100- lecie Niepodległej

Małżeństwo i rodzina w Starym Testamencie

Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie

Droga krzyżowa Rodzin

Droga krzyżowa ze świętym Janem Pawłem II

Droga krzyżowa – rozważania dla młodzieży.

Tajemnice bolesne różańca św. w Roku Miłosierdzia

Różaniec katyński – tajemnice radosne- opr. Renia Ziarko-Podlaska

Różaniec katyński – tajemnice światła – opr. Renia Ziarko -Podlaska

Czuwanie przy Matce Katedra Płocka 11 czerwca 2016r – scenariusz