Specjaliści

W naszej poradni oferujemy pomoc następujących specjalistów:

 

mgr Danuta Ryba

kierownik poradni – doradca rodzinny

417888_pl29s07_poradnia_34

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydz. Technologii Żywności
 2. Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Płocku – wydz. Duszpasterstwa Rodzin
 3. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo
 4. Studium Profilaktyki Uzależnień

KURSY I SZKOLENIA:

Ukończone kursy i szkolenia organizowane przez:

 • Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie;
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Płock

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna;
 • Technikum Żywienia Zbiorowego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Płocku – nauczyciel;
 • Centrum Integracji Społecznej w Płocku – dyrektor;
 • Sąd Okręgowy w Płocku – wydz. Cywilny – ławnik;
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej -sekretarz, kierownik Poradni Rodzinnej
  i doradca życia rodzinnego.
 • Od roku 2009 – promowanie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Płocka
  w ramach realizacji Zadania Publicznego wspieranego przez Wojewodę Mazowieckiego
  i Prezydenta Miasta Płocka.
  Od roku 2010 – realizacja programu BEZPIECZNA RODZINA
  w zakresie przemocy i uzależnień w poradni Rodzinnej.

ZAINTERESOWANIA:

Psychologia małżeństwa i rodziny, parapsychologia, astronomia, religie świata.
Uwielbiam podróże – szczególnie do egzotycznych krajów, moje marzenie – to podróż dookoła świata.

mgr Anna Grędecka

pedagog – konsultant

ania

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku ; Wydział Pedagogiczny;

  Specjalizacja- I. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza; II. Edukacja Ustawiczna; III. Praca Socjalna,

 2. Wydział Zarządzania WSPW w Płocku – Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Pomocy Społecznej.

 3. Instytut Psychologii  Zdrowia w Warszawie – Studium  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I i II stopnia.
 4. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie – Studium Pomocy Rodzinie.
 5. Centrum Edukacji w Warszawie – Studium Profilaktyki Uzależnień.

KURSY I SZKOLENIA:

Ukończone szkolenia i kursy organizowane przez:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
 • Instytut Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.
 • Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP w Płocku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Płocku.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku – kierownik Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy ,, Niebieska Linia’’ w Warszawie – członek.
 • Sąd Rejonowy w Płocku – Sądowy kurator społeczny.
 • Sąd Okręgowy w Płocku – Biegły sądowy w zakresie pedagogiki.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punkt konsultacyjno- terapeutyczny w Bielsku.
 • Centrum Integracji Społecznej w Płocku.
 • Organizacja Pozarządowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – członek Zarządu Głównego i specjalista w  Poradni Rodzinnej.

Praca ukierunkowana na diagnozowaniu problemów rodzinnych w zakresie uzależnień, przemocy, problemów egzystencjalnych, wychowawczych i szkolnych. Z uwagi na nasilającą się skalę tych problemów dotychczas prowadzona współpraca w ramach ,,Bezpieczna szkoła’’ w szkołach podstawowych na terenie gminy Bielsk i miasta Płocka. Udział w wywiadówkach profilaktycznych. Ponadto od 2009r.  sukcesywnie promowane działania profilaktyczne wśród mieszkańców Płocka w ramach  realizacji Zadań Publicznych wspieranych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Płocka. Aktualnie od 2010r. realizacja programu ,,Bezpieczna Rodzina’’ w zakresie przemocy i uzależnień w Poradni Rodzinnej w Płocku.Ponadto inicjator budowy ,,Pomnika dzieci nienarodzonych na cmentarzu parafialnym w Bielsku.

ZAINTERESOWANIA: promowanie, uwrażliwianie i wzbogacanie wartości duchowych rodziny oraz działania na rzecz poszanowania praw rodzinnych i wartości ich życia, ponadto podróże, film, teatr, przygody kulinarne. W dotychczasowej pracy  zawodowej  i społecznej kieruję się mottem:

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest , lecz przez to czym dzieli się  z innymi’’

 adw. Krzysztof Lisiński

prawnik

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo,
 2. Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Płocku
 3. Przystąpienie do egzaminu adwokackiego i uzyskanie tytułu adwokata w 2011r

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2007-2011r – praca w charakterze asystenta prawnego w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Barbary Załęskiej w Płocku
 • od 2011r samodzielne prowadzenie kancelarii adwokackiej, udzielanie porad prawnych, reprezentacja stron postępowania w sprawach sądowych i administracyjnych,
 • Adwokata Krzysztofa Lisińskiego cechuje wiedza w wielu dziedzinach prawa, w szczególności jego działalność zawodowa skupia się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego. Wyjątkowych zainteresowaniem obdarza on sprawy o charakterze rodzinnym wymagające głębokiego wglądu w relacje międzyludzkie i zadbania o interes rodziny jako całości.

ZAINTERESOWANIA:

Podróże i związane z tym zdobywanie nowych doświadczeń, film.

 mgr Małgorzata Ochocińska

psycholog

WYKSZTAŁCENIE:

 1. Studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: psychologia ( specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych, doradztwo personalne)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Szpital Psychiatryczny w Gnieźnie;
 • Instytut Psychologii- ćwiczenia terenowe z psychologii klinicznej;
 • Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy – pracownia badań psychologicznych;
 • Zakład Karny w Rawiczu, Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny;
 • Praktyki w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Poznaniu.

KURSY I SZKOLENIA:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – szkolenie, certyfikat przygotowanie do Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

 

          mgr. Witold Jacek Wybult     

 doradca rodzinny

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:  wyższe magisterskie – teolog

wyższe magisterskie – prawnik prawa kanonicznego

licencjat z prawa kanonicznego

obecnie – doktorant II roku studiów doktoranckich z nauk prawnych na UKSW w Warszawie

 • studia na Wydziale Teologii Ogólnej UKSW w Warszawie,
 • studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Płocku,
 • studia na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
 • studia podyplomowe z zakresu „Sądownictwo i Administracja w Kościele” na UKSW w Warszawie
 • kurs pedagogiczno-katechetyczny na UKSW w Warszawie (uprawniający do nauczania we wszystkich typach szkół).

 

Pracownik Wydziału ds. Rodzin w Kurii Diecezjalnej Płockiej

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 mgr. Iwona Ziółkowska

pedagog