Płock – parafia św. Jana Chrzciciela

Scan 5

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, Płock
ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2
09-400 Płock
tel. 24 262 63 16

Asystent kościelny: ks. Antoni Kołodziejski

Prezes – Weronika Balcerska

Wiceprezes ds. programowych -Wanda Chomiczewska

Skarbnik – Maria Ochocińska

Koło Parafialne liczy 7 członków.

Ze względu na upływ czasu 25 lat – skład osobowy naszego Koła uległ znacznemu zmniejszeniu, a nowych członków nie ma, nad czym bardzo ubolewamy.
Część członków odeszła do wieczności, część jest aktualnie chora i nie może brać udziału w jakiejkolwiek działalności.
Co robimy:
1. Bierzemy aktywny udział w życiu naszej wspólnoty parafialnej: uczestniczymy w nabożeństwach majowych przy Krzyżu na naszym Osiedlu, modlitwach różańcowych, drodze Krzyżowej ulicami naszego Osiedla, wraz z innymi organizacjami działającymi w naszej parafii zbieramy pieniądze na misje i inne cele charytatywne.
2. Włączamy się do pomocy członkom Klubu Inteligencji Katolickiej
w przygotowaniu Wieczoru Królewskiego, który odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym przed Świętem Trzech Króli.
3. Od lat uczestniczymy aktywnie w Tygodniu Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. /Tydzień Ekumeniczny w styczniu każdego roku/.
Uczestniczymy w dniu Judaizmu, dzień ten poprzedza Tydzień Ekumeniczny, modlimy się wspólnie z naszymi braćmi ewangelikami, prawosławnymi i mariawitami w ich świątyniach i w naszych kościołach katolickich.
4. Bierzemy czynny udział w pracach synodalnych w związku z aktualnie odbywającym się Synodem w naszej diecezji.
5. Wspieramy misjonarza ze Stanisławówki, przebywającego aktualnie
w Afryce zbierając makulaturę w blokach, w których mieszkamy
i dostarczamy ją w wyznaczonym dniu do punktu przy Stanisławówce.
6. W czerwcu braliśmy udział w sympozjum organizowanym przez Federację Ruchów Obrony Życia w Warszawie.
7. Bierzemy udział w czytaniu pisma świętego, które organizowane jest od kilku lat przez Akcję Katolicką.
8. Dzięki zrozumieniu i dobremu sercu naszego księdza proboszcza Antoniego Kołodziejskiego, który udostępnił nam pomieszczenie biblioteki – przy naszym kościele działa Poradnia Rodzinna SRKDP, do której przychodzi po poradę coraz więcej osób.
W Poradni również pracują członkowie naszego Koła.

Adres do korespondencji:
Koło parafialne SRK DP przy parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku
Prezes Weronika Balcerska
ul Nowowiejskiego 2
09-400 Płock
e-mail: asiaball@interia.pl