Reaktywacja koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w parafii pw. św. Józefa w Płocku

W dniu 21 listopada 2021 r. uroczystą Eucharystią zainaugurowano liturgicznie, a następnie formalnie przywrócono działalność parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRKDP) przy parafii pw. św. Józefa w Płocku. Na specjalną prośbę członków założycieli koło to otrzymało patronów: bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego, płockich męczenników II wojny światowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent diecezjalny stowarzyszenia.

Continue reading

Członkowie SRKDP zaangażowali się w dzieło procesu synodalnego w diecezji.

Mszy św. w płockiej katedrze na rozpoczęcie procesu synodalnego przewodniczył bp Piotr Libera, ordynariusz płocki. Liturgię koncelebrował bp Mirosław Milewski oraz kapłani diecezji płockiej. W czasie uroczystości odbyło się zawierzenie procesu synodalnego Matce Bożej Mazowieckiej. Po Mszy św. prelekcję wygłosił red. Marcin Przeciszewski, prezes KAI.

Homilia bpa Piotra Libery wygłoszona podczas uroczystości inauguracji Synodu w diecezji:

Continue reading

Koordynacja rozpoczynającego się w diecezji procesu synodalnego została powierzona Wydziałowi ds. Rodzin

W odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła i zaproszenie papieża Franciszka do dialogu, Ks. Biskup Piotr Libera powierzył Asystentowi SRKDP ks. dr Wojciechowi Kućce oraz naszemu Prezesowi Witoldowi Wybultowi niezwykle ważne zadanie, jakim jest koordynacja w diecezji płockiej procesu synodalnego, zwanego synodem nadziei. Zachęcamy członków SRKDP do śledzenia w swoich parafiach informacji dotyczących postulatów, ale przede wszystkim na przyjęcie zaproszenia kościoła płockiego, który otwiera wszystkim diecezjanom drogę do dialogu. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich zaangażowanych w proces synodalny, niech Duch Święty działa!


Wystawa – „Uczył nas wolności”

Dziś w Muzeum Diecezjalnym w Płocku została otwarta stała wystawa pt. „Uczył nas wolności”. Jan Paweł II w Płocku. Wystawa została wsparta przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej m.in. poprzez przekazanie kilkudziesięciu pamiątek po papieskiej wizycie w naszym mieście. Serdecznie dziękujemy naszemu asystentowi ks. dr. Wojciechowi Kućce za wszelkie wsparcie m.in. za wiele pomysłów, sugestii, zaangażowanie organizacyjne oraz pomysł nazwy wystawy. Na wystawie, okresowo, znajduje się sztandar naszej organizacji, który w czerwcu 1991 r. poświęcił nam Jan Paweł II przed uroczystą Mszą świętą na Placu Celebry w Płocku. Mecenasem wystawy jest PKN ORLEN.

Continue reading

Promocja książki – ” Świadkowie prawdy”

W ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyła się promocja książki pt. „Świadkowie prawdy” i spotkanie z autorami: Andrzejem Ruteckim i dr Anną Jagodzińską. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: p. Teresa Krowicka, więźniarka obozu KL Soldau w Działdowie oraz ks. prof. M. M. Grzybowski, historyk i kapłan diecezji płockiej. Przed spotkaniem przedstawiciele Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość wraz z p. dr A. Jagodzińską złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. bp. L. Wetmańskiego. Promocja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Organizatorami spotkania byli: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej .


Płock-Trzepowo, 10.10.2021. Dziesięciolecie Płockiego Parku Pamięci Katyń-Smoleńsk 2010

Ten żywy pomnik 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, złożony z tyluż dębów i kamieni, trwa i rozwija się m.in. dzięki zaangażowaniu osób świeckich, które stały także u początków tego dzieła upamiętnienia. Są to przede wszystkim członkowie parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 10. rocznica powstania parku pamięci była okazją do podziękowania tym osobom, w tym paniom: Jadwidze Opatrzyk, obecnej prezes koła, Ksawerze Urbaniak, żonie śp. Kazimierza Urbaniaka, wieloletniego prezesa tego stowarzyszenia, a także Marii Stawickiej, kustoszowi parku.

Continue reading