OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

w sprawie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży

 

  1. Wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z najpiękniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed dorosłymi w każdym pokoleniu. Jego celem jest bowiem przekazanie wartości i postaw, które pozwolą młodym ludziom budować własne życie oparte na prawdzie, dobru, szacunku do drugiej osoby.Papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że należy dziś szczególnie dbać o pewne wartości, nazwane „nienegocjowalnymi”, bo zapisanymi w naturze człowieka. Tymi wartościami są: ochrona życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta ma małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami.
  2. W tym kontekście szczególnej troski wymaga właściwe prowadzenie edukacji seksualnej.Wprowadzanie jakichkolwiek nieprzemyślanych zmian w tej sferze jest wyrazem braku odpowiedzialności ze strony dorosłych, którzy kosztem zgorszenia wrażliwych sumień swoich dzieci chcieliby promować konkretną ideologię.
  3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej od trzydziestu lat prowadzi owocną i pożyteczną działalność w dziedzinie promowania wartości nienegocjowalnych oraz budowania w społeczeństwie szacunku dla drugiego człowieka. Organizowane przedsięwzięcia, kursy i spotkania są okazją do wymiany myśli, jak również przekazywania jasnego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego w kwestii moralności oraz małżeństwa i rodziny. Statutowa działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na pomoc małżeństwu i rodzinie, także w dziedzinie wychowania potomstwa.Dlatego jego członkowie wyrażają zaniepokojenie działalnością niektórych samorządów lokalnych oraz przedstawicieli partii politycznych, którzy propagują w naszej Ojczyźnie pomysły na wychowanie seksualne demoralizujące młode pokolenie. Jako małżonkowie, rodzice i osoby żyjące samotnie nie godzimy się na to, aby zmiany w kwestii wychowania seksualnego dzieci i młodzieży były wprowadzane do przedszkoli i szkół bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wyrażamy jednocześnie nasze poparcie dla opublikowanego dnia 8 marca 2019 r. „Stanowiska biskupów warszawskich w sprawie tzw. «Deklaracji LGBT+»”.
  4. Idąc za głosem nauczania św. Jana Pawła II o Ewangelii rodziny,Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej pragnie zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza rodziców, dziadków, małżonków i rodziny katolickie, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne i katechetów, do podjęcia rzeczowej i konstruktywnej dyskusji społecznej o formie i treściach edukacji seksualnej w szkołach w Polsce.Poprzez nią kształtowane będzie w młodym pokoleniu właściwe rozumienie wartości małżeństwa i rodziny oraz moralności opartej na prawie naturalnym i jego wyrazie, jakim jest Dekalog; na tradycji życia społecznego Rzeczypospolitej oraz poszanowaniu wolności i godności każdej osoby ludzkiej.
  5. Wzywamy rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, by odważnie i stanowczo wyrażali władzom oświatowym rodzicielskie oświadczenia wychowawcze na temat udziału dzieci w zajęciach, spotkaniach i innych formach edukacji, podczas których ich wychowankowie byliby narażeni na jakiekolwiek treści sprzeczne z wartościami wyrażanymi przez rodziców. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działanie w tej sprawie pomoże powstrzymać zamęt, który chcą wywołać w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych niektóre organizacje czy partie, zamierzające budować takim kosztem swój kapitał polityczny.
  6. Przypominając stwierdzenie wybitnego męża stanu, hetmana Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, prosimy o podjęcie pozytywnych i budujących zdrową świadomość działań, wśród których wskazujemy szczególnie na modlitwę za życie oraz w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza poprzez Duchową Adopcję dziecka poczętego zagrożonego aborcją, propagowanie przykładu ludzi wrażliwych moralnie,jak św. Stanisław Kostka, oraz organizowanie Marszów dla Życia i Rodziny.

Płock, dn. 11 marca 2019 r.

                                                                         Zarząd Główny

                                                          Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

                                                                        Diecezji Płockiej

dokument do pobrania: Oświadczenie SRKDP w sprawie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży


Jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej obchodziło 100. lecie odzyskania Niepodległości?

50544986_988846171306802_7369683659642634240_nW dniu 23 stycznia 2019 r. w auli ratuszowej w Płocku odbyło się spotkanie podsumowujące obchody 100. lecia odzyskania niepodległości.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, wśród wielu innych organizacji, otrzymało Medal Niepodległości za organizację wydarzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Płocka zaprezentowano pokaz multimedialny, w którym min. wspomniano zorganizowane przez SRKDP wydarzenia:

1 – Poświęcenie Dębów Niepodległości (ok. 60) dla parafii i instytucji na terenie Diecezji Płockiej. Poświęcenia dokonał JE bp Piotr Libera Biskup Płocki w obecności leśników z Nadleśnictwa Płock, Gostynin i Łąck. 16 października 2018 r.

2 – Konferencja Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę pt.: „Mazowsze Północne w walce o Niepodległość i ostateczny kształt granic Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 – 1921”, prelegenci: ks. prof. Michał Grzybowski, nadleśniczy p. Jacek Liziniewicz, p. Magdalena Bilska-Ciećwierz. Konferencja odbyła w dn. 27 października 2018 r.

3 – Po Konferencji jw. Koncert patriotyczny zespołu „Moja Rodzina”, Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.


Spotkanie bożonarodzeniowe w Kole SRKDP w parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie

50809025_986933921498027_4835154438148587520_nW dniu 20 stycznia 2019 r., dzięki życzliwości ks. kan. Andrzeja Świderskiego, na plebani gąbińskiej odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe Koła SRKDP w Gąbinie. Przy stole, spotkali się członkowie tegoż Koła wraz ze swoim Asystentem i ks. wikariuszem ks. Patrykiem Zawadzkim. Zarząd Koła zaprosił do wspólnego świętowania ks. dra Wojciecha Kućkę, ks. profesora Andrzeja Rojewskiego, prezesa SRKDP Witolda Wybult.

 

 

 


XXV – lecie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

49778679_2074536142640366_2609247144044920832_n

Siedmioosobowa delegacja z diecezji płockiej wzięła udział w XXV – leciu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (PF SRK) w Zakopanem. Pierwsze Stowarzyszenie Rodzin Katolicki powstało w 1989 roku w diecezji płockiej. Cztery lata później, z inicjatywy kilkunastu prezesów SRK uczestniczących w Międzynarodowym Sympozjum Rodzinnym w Płocku, została zarejestrowana Polska Federacja tychże Stowarzyszeń. Continue reading


Klub Seniora „Szansa” – już działa!

a52a7ccd47020b95c213b99b765d617c.0

 

W dniu 3 stycznia 2019 roku otwarty został Klub Seniora „Szansa” przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Klub ten został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Fundację „Cokolwiek uczyniliście” w ramach IX edycji konkursu grantowego realizowanego przez z Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka. Continue reading


Spotkanie wigilijne członków SRK DP – 8 grudnia 2018r.

   P1040177

W dn. 08 grudnia 2018 r. w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbyło się spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak – proboszcz gościnnej parafii, ks. dr Wojciech Kućko – Asystent SRKDP oraz Adam Modliborski, Wiceprezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, Radny Miasta Płock. Continue reading