Podsumowanie pielgrzymki do Wilna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dn. 29 kwietnia – 1 maja 2023 r. udaliśmy się na pielgrzymkę do Wilna. Najpierw nawiedziliśmy Troki, gdzie zobaczyliśmy zamek księcia Witolda na wyspie, poznaliśmy historię Karaimów, podczas rejsu statkiem po jeziorze Galve zobaczyliśmy pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu. Następnego dnia m.in. modliliśmy się przed cudownym wizerunkiem Marki Boskiej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami stolicy Litwy, mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum A. Mickiewicza, nawiedziliśmy cmentarz na Rossie. Ostatniego dnia udaliśmy się do Druskiennik, gdzie m.in. spacerowaliśmy nad Niemnem śladami J. Piłsudskiego i skorzystaliśmy z przejazdu kolejką linową. Spotkaliśmy się tez z przedstawicielami Wspólnoty Miłosierdzia Bożego ze Solecznik.


Druga edycja projektu „Czas na Rodzinę”

 

plakat rodzina_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina!

W ramach projektu zatytułowanego: „Czas na Rodzinę” będą realizowane następujące, bezpłatne działania: II Diecezjalne Święto Rodziny, szkolenie dla nowych doradców życia rodzinnego, szkolenie dla doradców życia rodzinnego, konferencja naukowa „Dlaczego małżeństwo, dlaczego rodzina?, audycje radiowe „Siódme niebo” – o małżeństwie, rodzinie, ochronie życia i problemach bioetycznych oraz nagroda „Amicus Familiae”. Continue reading


Program formacyjny SRKDP

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Członkowie SRKDP!

Informujemy, że na naszej stronie internetowej postała nowa zakładka:

Zasoby – Program formacyjny SRKDP

w której znajdziecie Państwo teksty nowego programu formacyjnego.
Zachęcamy do pobierania tematów i realizowania ich w Państwa Kołach Parafialnych.

 

 


Państwo Hannna i Henryk Kowalczyk uhonorowani statuetką Amicus Familiae!

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dr Witold Wybult wraz z asystentem diecezjalnym ks. dr. Wojciechem Kućką wręczył statuetkę Amicus Familiae od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dla Panstwa Hanny i Henryka Kowalczyków. Kapituła przyznała to wyróżnienie za wybitne zasługi na rzecz małżeństwa i rodzin poprzez długoletnią posługę doradców życia rodzinnego w diecezji płockiej oraz szerzenie kultury i cywilizacji życia w pracy społecznej i parlamentarnej.