Wykład ks. prof. dr hab.Wojciecha Góralskiego „Relacje Kościół-Państwo”

W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach działalności Akademii Wiary im. bł.abp.A. Nowowiejskiego w Płocku. Pełna sala słuchaczy uczestników na wykładzie ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego pt. „RELACJE PANSTWO – KOŚCIÓŁ”.
Serdecznie dziękujemy:
– Ksiedzu Profesorowi za przekazane treść,
– słuchaczom za aktywną obecność,
– koordynatorowi Akademii Basi Chlewińskiej za poprowadzenie spotkania.
Więcej zdjęć ze spotkania : Facebook