Gzy – parafia św. Walentego

DS2A0934Koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało w naszej parafii w roku 1989r z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niedźwieckiego. Była to odpowiedź na apel ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego o włączenie się katolików świeckich w życie kościoła i zaangażowanie się w inicjatywy społeczne promujące wartości rodzinne. Nowo powstające w diecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich okazało się być właśnie tym, do którego chciały przynależeć małżeństwa również w naszej parafii. Początkowo do naszego koła parafialnego zadeklarowały się 4 małżeństwa, które aktywnie uczestniczyły w życiu parafii, realizując różne inicjatywy związane z promocją katolickich wartości rodziny. Na przełomie kolejnych lat liczba zadeklarowanych małżeństw zwiększała się. Przynależność do SRK stała się dla wielu rodzin wyróżnieniem i zaszczytem. Kolejni asystenci kościelni, którzy opiekowali się naszym kołem robili to z wielkim zaangażowaniem, wnosząc nowe pomysły i inicjatywy, które zawsze z wielkim zapałem realizowaliśmy. Byli nimi ks. Kazimierz Wójcik, ks. Krzysztof Brzuska oraz ks. Cezary Olzacki. Nieodłącznym elementem działania naszego koła była dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu Głównego SRKDP oraz duszpasterzy rodzin.
Obecnie nasze koło parafialne liczy 12 par małżeńskich. Funkcje Prezesa koła pełni niezmiennie Cezary Wojciechowski, skarbnikiem koła jest Danuta Brach natomiast sekretarzem Katarzyna Brusk – Zaręba. Asystentem kościelnym jest ks. Kazimierz Majewski.
Podejmujemy wiele działań w parafii oraz poza nią, które mają na celu promowanie wartości rodziny.
Ponadto członkowie naszego koła angażują się w indywidualne inicjatywy społeczne na rzecz innych, niosąc swą pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym rodzinom w parafii, zapewniając wsparcie materialne czy modlitwę w ich intencji.
Każda osoba w naszym kole dba przede wszystkim o kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego, wyraża swą postawą troskę o szacunek dla życia ludzkiego od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci, a także troszczymy sie o pogłębianie formacji religijnej jak również duchowy wzrost każdego z nas.

Adres do korespondencji:

Koło Parafialne SRK DP w Gzach
Prezes Cezary Wojciechowski
Gzy 18
06-126 Gzy
e-mail: kologzy@o2.pl