Gzy – parafia św. Walentego

DS2A0934

Parafia pw. św. Walentego w Gzach
Gzy 14
06-126 Gzy
tel. 23 691 31 25

Asystent kościelny: ks. Kazimierz Majewski

Prezes: Cezary Wojciechowski

Skarbnik- Danuta Brach

Sekretarz – Katarzyna Brusk-Zaręba

Koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało w naszej parafii w roku 1989r z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niedźwieckiego. Była to odpowiedź na apel ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego o włączenie się katolików świeckich w życie kościoła i zaangażowanie się w inicjatywy społeczne promujące wartości rodzinne. Nowo powstające w diecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich okazało się być właśnie tym, do którego chciały przynależeć małżeństwa również w naszej parafii. Początkowo do naszego koła parafialnego zadeklarowały się 4 małżeństwa, które aktywnie uczestniczyły w życiu parafii, realizując różne inicjatywy związane z promocją katolickich wartości rodziny. Na przełomie kolejnych lat liczba zadeklarowanych małżeństw zwiększała się. Przynależność do SRK stała się dla wielu rodzin wyróżnieniem i zaszczytem. Kolejni asystenci kościelni, którzy opiekowali się naszym kołem robili to z wielkim zaangażowaniem, wnosząc nowe pomysły i inicjatywy, które zawsze z wielkim zapałem realizowaliśmy. Byli nimi ks. Kazimierz Wójcik, ks. Krzysztof Brzuska oraz ks. Cezary Olzacki. Nieodłącznym elementem działania naszego koła była dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu Głównego SRKDP oraz duszpasterzy rodzin.
Obecnie nasze koło parafialne liczy 9 par małżeńskich.
Podejmujemy wiele działań w parafii oraz poza nią, które mają na celu promowanie wartości rodziny.
Ponadto członkowie naszego koła angażują się w indywidualne inicjatywy społeczne na rzecz innych, niosąc swą pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym rodzinom w parafii, zapewniając wsparcie materialne czy modlitwę w ich intencji.
Każda osoba w naszym kole dba przede wszystkim o kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego, wyraża swą postawą troskę o szacunek dla życia ludzkiego od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci, a także troszczymy się o pogłębianie formacji religijnej jak również duchowy wzrost każdego z nas.