Sońsk – parafia św. Wita, Modesta i Krescencji

Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji, Sońsk
ul. Ciechanowska 3
06-430 Sońsk
tel. 23 671 30 33

Asystent kościelny – ks. Krzysztof Jaroszewski

Prezes – Stanisława Falęcka

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Krzysztof Sutyła

Skarbnik – Mirosława Staszewska

Sekretarz – Barbara Lewandowska

Koło Parafialne liczy 17 członków.

Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii Sońsk zostało powołane 16.09.1993 roku. Liczyło wówczas 28 członków W skład zarządu weszli: Krzysztof Sutyła – prezes Koła SRK, Barbara Lewandowska – sekretarz, Mirosława Staszewska – skarbnik, asystent Koła – Ks. Kan. Andrzej Fabisiak proboszcz parafii Sońsk.
Spotkania odbywały się 16 dnia każdego miesiąca tj. w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed spotkaniem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej modląc się w intencjach Ojca Świętego oraz o błogosławieństwo Boże dla wszystkich rodzin.
Od 2008 roku asystentem Koła został Ks. kan. dr Janusz Kochański obecny proboszcz sońskiej parafii.
W 2009 roku na prezesa Koła SRK została wybrana P. Mariola Rzeczkowska, natomiast od czerwca 2014 roku prezesem Koła jest P. Stanisława Falęcka. Obecnie Koło liczy 14 członków.
Spotkania parafialnego koła odbywają się cyklicznie raz na dwa miesiące. Po Mszy Św. z udziałem członków Stowarzyszenia następuje spotkanie formacyjno – organizacyjne. Spotkania z udziałem księdza asystenta mają na celu pogłębianie formacji religijnej oraz omawianie bieżących wydarzeń w parafii i ustalenie zadań na najbliższy czas. Stały punkt spotkania stanowi referat wygłaszany przez członków SRK inicjujący wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji. Zgłębiamy nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, jej zadań, potrzeb i trudności wynikających z funkcjonowania we współczesnym świecie. Odkrywamy na nowo papieską myśl Św. Jana Pawła II o godności kobiety – matki, o odpowiedzialności mężczyzny – ojca, o wychowaniu do wartości chrześcijańskich dzieci i młodzieży. Poszukujemy inspiracji do owocnego i wytrwałego wypełniania powołania do życia w małżeństwie i rodzinie w biografiach świętych, szczególnie zaś świętych małżonków.
Przeznaczamy również czas na sprawy organizacyjne, podejmuje bowiem wiele inicjatyw na rzecz wspólnoty parafialnej. Angażujemy się w przygotowanie wydarzeń parafialnych, uczestniczymy w uroczystościach i świętach wynikających z kalendarza liturgicznego. Uroczyście obchodzimy Patronalne Święto Św. Rodziny. Prowadzimy modlitwę różańcową w październiku, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, uczestniczymy w rekolekcjach parafialnych, włączamy się w oprawę Mszy Świętej, dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za przeprowadzenie rekolekcji, pamiętamy o naszych kapłanach, składając życzenia z okazji imienin i dnia ustanowienia sakramentu kapłaństwa w Wielki Czwartek, organizujemy wigilijne spotkanie opłatkowe dla członków parafialnego Koła SRK.
Każdego roku włączamy się w akcje proponowane przez SRK DP. Organizujemy Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, a także pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych, pielgrzymko-wycieczki: śladami Świętego Jana Pawła II, po ziemi Lubelskiej, ziemi Kłodzkiej, po Pomorzu Zachodnim, do Warszawy do grobu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki i inne. Prezentujemy materiały informacyjno-ewangelizacyjne o tematyce bliskiej ideałom Stowarzyszenia w parafialnej gazetce oraz w gablotce znajdującej się w kruchcie sońskiego kościoła. Uwzględniamy aktualności diecezjalne i parafialne, a także promujemy chrześcijański model rodziny, ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, itp. Polecamy prasę katolicką, wartościową lekturę czy dobry film jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Ponadto prowadzimy zbiórkę żywności i odzieży w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla ubogich rodzin. Prowadzimy rekrutację i przygotowanie dzieci z rodzin wielodzietnych na kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Płockiej. Angażujemy się w akcje zbierania podpisów pod petycjami w sprawach dotyczących polskich rodzin i spraw Kościoła. Braliśmy również udział w Marszu w obronie życia organizowanym przez Akcję Katolicką w Ciechanowie.