Małżeństwo i Rodzina w nauczaniu Kościoła

Posynodalna Adhortacja Apostolska AMORIS LAETITIA Ojca Św. Franciszka

Synod o Rodzinie – dokument końcowy

Adhortacja Apostolska  Familaris Consotrio

Adhortacja Apostolska Christifideles Laici

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae

Encyklika Ojca Świętego Pawła VI Humanae vitae

Encyklika Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei

Encyklika Ojca Świętego Leona XIII Arcanum divinae sapientiae 

Karta Praw Rodziny

List do Rodzin św. Jan Paweł II

Dokument KEP – Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie