Ogłoszenie wyników Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Ogłoszenie wyników Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych
Imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli był Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.
Komisja Zespołu ds. Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych po hasłem „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” powołana przez Komitet Organizacyjny XI Orszaku Trzech Króli w Płocku na posiedzeniu 29 grudnia 2021 r. dokonała wyboru i klasyfikacji następujących prac spośród wszystkich prac biorących udział w Konkursie:

Continue reading


XI Orszak Trzech Króli w Płocku – podziękowanie

W dniu 6 stycznia 2022 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się XI Orszak Trzech Króli w Płocku. Podążając za Gwiazdą i Trzema Królami po modlitwie Anioł Pański wyruszyliśmy ze Starego Rynku w Płocku do Stanisławówki. W kościele odbył się uroczysty pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi. Pierwsi pokłonili się Jezusowi księża biskupi, następnie prezydent miasta Płocka i starosta Powiatu Płockiego, następnie do betlejemskiej szopki podszedł ponad dwudziestoosobowy orszak świętych, który tworzyli m.in.: bł. kard. S. Wyszyński, bł. R. Czacka, św. Jadwiga Królowa, św. s. Faustyna.

Bogu niech będą dzięki za całe dobro jakie się dokonało w ostatnich kilku miesiącach przygotowań płockiego Orszaku Trzech Króli. Continue reading


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej organizacją „Godną do Naśladowania”

 

W dniu 28 grudnia 2021 r. w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało nagrodę w XIV edycji konkursu o tytuł „Godni Naśladowania”. Konkurs ten jest adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Tegorocznych Laureatów wyłoniła Kapituła konkursu w jednej kategorii tj. za działania na rzecz mieszkańców Płocka, przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19. Continue reading


Obrona doktoratu Pana Witolda Jacka Wybulta

Dn. 17 grudnia 2021 r. w Instytucie Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pan Witold Jacek Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, obronił doktorat z prawa kanonicznego na podstawie pracy “Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego (1908-1941)”.

Panie Prezesie – serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!


Reaktywacja koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w parafii pw. św. Józefa w Płocku

W dniu 21 listopada 2021 r. uroczystą Eucharystią zainaugurowano liturgicznie, a następnie formalnie przywrócono działalność parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRKDP) przy parafii pw. św. Józefa w Płocku. Na specjalną prośbę członków założycieli koło to otrzymało patronów: bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego, płockich męczenników II wojny światowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent diecezjalny stowarzyszenia.

Continue reading

Członkowie SRKDP zaangażowali się w dzieło procesu synodalnego w diecezji.

Mszy św. w płockiej katedrze na rozpoczęcie procesu synodalnego przewodniczył bp Piotr Libera, ordynariusz płocki. Liturgię koncelebrował bp Mirosław Milewski oraz kapłani diecezji płockiej. W czasie uroczystości odbyło się zawierzenie procesu synodalnego Matce Bożej Mazowieckiej. Po Mszy św. prelekcję wygłosił red. Marcin Przeciszewski, prezes KAI.

Homilia bpa Piotra Libery wygłoszona podczas uroczystości inauguracji Synodu w diecezji:

Continue reading

Koordynacja rozpoczynającego się w diecezji procesu synodalnego została powierzona Wydziałowi ds. Rodzin

W odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła i zaproszenie papieża Franciszka do dialogu, Ks. Biskup Piotr Libera powierzył Asystentowi SRKDP ks. dr Wojciechowi Kućce oraz naszemu Prezesowi Witoldowi Wybultowi niezwykle ważne zadanie, jakim jest koordynacja w diecezji płockiej procesu synodalnego, zwanego synodem nadziei. Zachęcamy członków SRKDP do śledzenia w swoich parafiach informacji dotyczących postulatów, ale przede wszystkim na przyjęcie zaproszenia kościoła płockiego, który otwiera wszystkim diecezjanom drogę do dialogu. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich zaangażowanych w proces synodalny, niech Duch Święty działa!