Państwo Hannna i Henryk Kowalczyk uhonorowani statuetką Amicus Familiae!

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dr Witold Wybult wraz z asystentem diecezjalnym ks. dr. Wojciechem Kućką wręczył statuetkę Amicus Familiae od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dla Panstwa Hanny i Henryka Kowalczyków. Kapituła przyznała to wyróżnienie za wybitne zasługi na rzecz małżeństwa i rodzin poprzez długoletnią posługę doradców życia rodzinnego w diecezji płockiej oraz szerzenie kultury i cywilizacji życia w pracy społecznej i parlamentarnej.


XXXIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DiecezjiPłockiej

Już tradycyjnie, w Szkołach Katolickich w Płocku, 11 marca 2023 r. odbyło
się kolejne walne zebranie stowarzyszenia rodzin katolickich. W zebraniu
wzięło udział 30 delegatów z 17 kół parafialnych stowarzyszenia. Podczas
zjazdu członkowie organizacji uczestniczyli w Mszy św., której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent
diecezjalny stowarzyszenia oraz podjęli uchwałę w sprawie troski o
sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II.
W sprawozdaniu z działalności organizacji prorodzinnej w 2022 r., które złożył
przed delegatami prezes Witold Wybult, zostały wymienione najważniejsze
informacje dotyczące podjętych aktywności przez to stowarzyszenie w
minionym roku. Continue reading


Uchwała Walnego Zebrania SRKDP

Uchwała XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie troski o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II
1. Uczestnicy XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wyrażają wdzięczność Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, który podczas czwartej wizyty w Polsce 7 czerwca 1991 roku odwiedził także Płock, pobłogosławił sztandar Stowarzyszenia i zauważył jego działalność, wyrażającą się w trosce o małżeństwo i rodzinę w myśl planu Stwórcy, poprzez pogłębianie kultury chrześcijańskiej, ochronę integralności życia ludzkiego oraz niesienie rodzinom wszechstronnej pomocy. Powtórzone przez Papieża Polaka milenijne hasło „Rodzina Bogiem silna” do dzisiaj jest busolą działań i nieustanną zachętą dążenia do świętości wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

 

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. Jezus stanowczo go upomniał: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki!” (Mt 16, 23). A „po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17, 1).

Continue reading


Klub Seniora „Szansa” -3 edycja, dziękujemy Funduszowi Grantowego dla Płocka za wsparcie i zapraszamy seniorów!

Regulamin rekrutacji do Klubu Seniora „Szansa”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna rekrutację do Klubu Seniora „Szansa”, która będzie trwała od 1 do 12 lutego 2023 r.

Za rekrutację odpowiada trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna.

Proces rekrutacji będzie przebiegał dwufazowo:

I Faza (1-5 lutego 2023 r.)

Kryteria dla kandydatów w I fazie:

– zamieszkanie na Osiedlu Łukasiewicza potwierdzone przez wskazanie adresu w dowodzie osobistym lub poprzez okazanie korespondencji (np. ZUS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, itp.) zaadresowanej na osobę ubiegającą się o przyjęcie do klubu,

– ukończony 60. rok życia.

Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosi się 25 chętnych, wówczas przechodzi się do II fazy.

II Faza (6 – 12 lutego 2023 r.)

Kryteria dla kandydatów w II fazie:

– zamieszkanie na terenie Płocka potwierdzone przez wskazanie adresu w dowodzie osobistym lub poprzez okazanie korespondencji (np. ZUS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, itp.) zaadresowanej na osobę ubiegającą się o przyjęcie do klubu,

– ukończony 60. rok życia.

Osoby chętne zapisywane są w kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja kończy się w chwili wpisania na listę 25 osób.

Komisja może stworzyć listę rezerwową.