DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci poczętych:

„16 IX [1937] Dziś tak gorąco pragnęłam odprawić godzinę świętą przed Najświętszym Sakramentem, jednak inna była wola Boża: o godzinie ósmej dostałam tak gwałtownych boleści, że musiałam się natychmiast położyć do łóżka; wiłam się w tych boleściach trzy godziny, to jest do jedenastej wieczorem. Żadne lekarstwo mi nie pomogło, co przyjęłam, to zrzuciłam; chwilami odbierały mi te boleści przytomność. Jezus dał mi poznać, że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. […] Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa.”

–  Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (Dz. 1276)

Ofiarujmy Panu Jezusowi nasze cierpienia i modlitwy, aby choć jedno dziecko poczęte w łonie matki, mogło się narodzić !

Continue reading


„Przywróćmy Pamięć Bohaterom” – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Płocku.

1 marca SRKDP wraz z Parafialno-Uczniowskim Klubem Sportowym „Viktoria” współorganizowało wydarzenie „Przywróćmy Pamięć Bohaterom” – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Płocku.

O godz. 11.00 odprawiona zostala msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w parafii Św. Józefa w Płocku. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Smoleń, który w swojej homili zwrócił się do młodzieży obecnej w kościele nawiązując do wojny na Ukrainie. Ksiądz proboszcz przywołał postać Alka Dawidowskiego, bohatera „Kamieni na szaniec” i podkreślił, że męstwem i odwagą nie są puste słowa,  a konkretne czyny w chwili ciężkiej próby. Czyny, które powinne być oparte ma wartościach. Dlatego właśnie ks. Smoleń za wzór postawił Aleksego Dawidowskiego, który z pozoru cichy i niepozorny, stał się członkiem Szarych Szeregów i Grup Szturmowych.
Po msz św. zlożone zostały kwiaty pod tablicą poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
O 11.50 rozpoczął się bieg pamięci, który swą metę miał przy budynku dawnego aresztu gestapo, NKWD, UB przy ul. 1 Maja w Płocku.

Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej o pomocy narodowi ukraińskiemu

 

  1. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz ze swoimi rodzinami i bliskimi wyrażają solidarność i współczucie bratniemu narodowi ukraińskiemu, w brutalny sposób zaatakowanemu o poranku 24 lutego 2022 roku przez wojska rosyjskie na rozkaz prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira W. Putina. Dołączamy się do głosów innych stowarzyszeń i organizacji, potępiających zaborczą politykę Rosji, w wyniku której dotychczas zginęło lub zraniono tysiące osób oraz zniszczono mienie niewinnych Ukraińców. Ze współczuciem, trwogą i oburzeniem patrzymy na pokazywane w mediach twarze dzieci i młodzieży, osób chorych, starszych, rozłączonych małżeństw i rodzin, utrudzonych kapłanów i sióstr zakonnych oraz wszystkich dotkniętych skutkami bombardowań, strzałów artyleryjskich, nalotów i innych działań podejmowanych przez wojska rosyjskie i białoruskie wobec żołnierzy i cywilów w Ukrainie. Trudno nam zrozumieć tajemnicę zła, które na początku trzeciego tysiąclecia w tak okrutny sposób rozlało się w Europie, doświadczonej i ciągle jeszcze leczącej rany po okrutnej II wojnie światowej.
  2. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w konkretną pomoc udręczonym konfliktem Ukraińcom. Mazowsze i teren diecezji płockiej od kilku lat stały się miejscem pracy dziesiątków tysięcy mieszkańców Ukrainy, rozłączonych od swoich rodzin z powodu emigracji zarobkowej, dziś zaś przeżywających smutek i trwogę z powodu cierpienia swoich bliskich, dotkniętych skutkami straszliwego ataku armii rosyjskiej. Jesteśmy przekonani, że potrzebujący Ukraińcy, ratujący swoje życie i uciekający przed bombami, znajdą schronienie w gościnnych polskich domach, parafiach i innych miejscach, przygotowywanych staraniem polskiego państwa i wspólnot kościelnych.
  3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej włącza się w działania pomocowe dla narodu ukraińskiego. Organizujemy zbiórkę artykułów higienicznych, środków opatrunkowych, koców, artykułów spożywczych i innych produktów, potrzebnych do przetrwania w trudnych warunkach wojennych. Wpłaty można również przekazywać na konto numer: 45 1540 1290 2001 5971 6826 0001 z tytułem „Solidarni z Ukrainą”. W obliczu wojny, która dotyka przede wszystkim ludność cywilną, chcemy okazać braterstwo, do którego wzywa nas Miłosierny Chrystus, Książę Pokoju. Jesteśmy przekonani, że płynąca ze świata pomoc i solidarność z narodem ukraińskim przekonają także Rosjan do wyrażenia wyraźnego sprzeciwu wobec dyktatorskich działań ich władz, siejących zniszczenie, śmierć i zło wobec niewinnych ludzi.
  4. Nosząc w pamięci wielokrotne apele św. Jana Pawła II, który prosił: „Nigdy więcej wojny”, chcemy w ten sposób odpowiedzieć także na prośbę papieża Franciszka, wzywającego do pokojowego rozstrzygania konfliktów. Atak wojsk rosyjskich na Ukrainę nie jest tylko walką o terytorium i wpływy polityczne. Podejmowana przez Ukraińców bohaterska obrona to zmaganie o zwycięstwo wartości chrześcijańskich i budowę świata, w którym żyją ludzie wolni i odpowiedzialni, liczący się z Bogiem i godnością każdego człowieka. Ufamy, że Serce Maryi Niepokalanej, któremu tak wiele razy zawierzano Rosję, oraz św. Michał Archanioł, patron Ukrainy, uproszą u Boga dar pokoju, by Europa została ustrzeżona od eskalacji zła. Za Psalmistą wyznajemy: „Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności” (Ps 27,3).

Płock, dn. 26 lutego 2022 roku

Witold Jacek Wybult

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Ks. Wojciech Kućko

Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 


Dlaczego Błogosławieni Biskupi Patronami Stowarzyszenia Rodzina Katolickich?

Obraz Biskupów Męczenników z kościoła filialnego w Michałkach, parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.

W listopadzie rozpoczęło swoją działalność nowe Koło SRKDP przy parafii pw. św. Józefa w Płocku im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego. Skąd pomysł na to, aby ustanowić Patronów dla naszego, nowo powstałego koła? Do tej pory przecież jedynym formalnym Patronem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich była Święta Rodzina. Postanowiłam – jako członek niedawno powstałego koła organizacji prorodzinnej w Płocku – podzielić się z Czytelnikami naszej stowarzyszeniowej strony kilkoma myślami zawiązanymi z okolicznościami wyboru Patronów dla naszego koła.

 

Każdy człowiek, wierzący, ale też deklarujący się jako ateista, potrzebuje autorytetów. Bez nich nie wiadomo w jakim kierunku zmierzać w życiu. Naturalnym jest też, że w różnych okresach naszej ziemskiej wędrówki, będą nas fascynować różne postacie. Często mamy tendencje do poszukiwania wzorców daleko od naszego miejsca zamieszkania, do cofania się w dawno minione epoki. Podobnie było z nami…

Wprawdzie członkowie nowego koła od lat chodzili ulicą abp. Nowowiejskiego, mijali popiersia obecnie Błogosławionych już Biskupów, ale nie było to wystarczające do tego, aby Postaci te stały się dla nas naturalnymi Bohaterami. Potrzebny był świadek – Pani Teresa Krowicka, więzień Obozu Koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie oraz Łaska Boża, która nas uzdolniła do spojrzenia na dwóch niezwykłych duchownych niejako na nowo. Mowa oczywiście o dwóch biskupach z Płocka: abp. A. J. Nowowiejskim i bp. L. Wetmańskim. Continue reading


W Ratowie poetycko o „Radości miłości”

„Radość miłości” – pod takim tytułem odbył się w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie I Diecezjalny Konkurs Recytatorski w Roku Rodziny Amoris laetitia, adresowany do dzieci, młodzieży oraz parafialnych zespołów rodzinnych.

 

Wzięło w nim udział ponad czterdziestu uczestników, przybyłych z różnych miejscowości województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, które znajdują się na terenie całej diecezji płockiej. Recytatorzy występowali w kilku kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież z klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Specjalną kategorię „open” stanowiły parafialne zespoły rodzinne, w których swe umiejętności deklamatorskie mogli zaprezentować przedstawiciele rodziny bez względu na wiek. Continue reading


Ogłoszenie wyników Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Ogłoszenie wyników Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych
Imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli był Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.
Komisja Zespołu ds. Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych po hasłem „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” powołana przez Komitet Organizacyjny XI Orszaku Trzech Króli w Płocku na posiedzeniu 29 grudnia 2021 r. dokonała wyboru i klasyfikacji następujących prac spośród wszystkich prac biorących udział w Konkursie:

Continue reading