Diecezjalne Święto Rodziny w Płocku

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka w diecezji płockiej w dn. 3-5
czerwca 2022r. odbyły się trzydniowe obchody, związane z zakończeniem Roku „Rodzina
Amoris laetitia”. Organizatorami obchodów byli: Wydział ds. Rodzin z ks. dr. Wojciechem
Kućką, Wydział Duszpasterski z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim oraz
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, na czele z prezesem dr. Witoldem
Wybultem. W działania organizatorów włączyli się: Wyższe Seminarium Duchowne, Szkoły
Katolickie, Rycerze Jana Pawła II, Akcja Katolicka, KIK, Stowarzyszenie Civitas Christiana,
Fundacja Tak dla Rodziny, NSZZ Solidarność Region Płocki, Fundacja „Cokolwiek
uczyniliście”, Straż Narodowa, parafia katedralna, PUKS Victoria, WTZ Caritas, szkoły
mundurowe PUL, Szkoła Nowej Ewangelizacji, KGW z Brochocina. To wydarzenie wsparły
finansowo i organizacyjnie Kuria Płocka (Diecezjalny Fundusz Społeczny), PGNIG SA,
Grupa PERN, Urząd Miasta Płocka, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w Płocku, Auchan w
Płocku.


Pierwszego dnia obchodów zakończenia Roku „Rodzina Amoris laetitia”, 3 czerwca w
Teatrze Dramatycznym w Płocku był wystawiony spektakl Sekretarka na podstawie
Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.
4 czerwca w Opactwie Pobenedyktyńskie w Płocku odbyła się konferencja naukowa
Dziedzictwo nauczania społecznego bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Podczas konferencji głos zabrali historycy i teolodzy: dr hab. Rafał Łatka (IPN w
Warszawie – Biuro Badań Historycznych) – Kardynał Stefan Wyszyński nauczycielem
patriotyzmu. Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (UKSW w Warszawie) – Aktywny
senior na szlakach dziejów małych Ojczyzn. Ks. dr hab. Artur Kasprzak (UKSW w
Warszawie) – Kardynał Stefan Wyszyński wobec obrazu Kościoła w kryzysie posoborowym w
katolickich środkach społecznego przekazu Europy Zachodniej. Ks. dr Wojciech Kućko
(UKSW w Warszawie, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, asystent
kościelny SRKDP) – Kardynała Stefana Wyszyńskiego nauczanie o wojnie i pokoju a
Magisterium Kościoła w czasach papieża Franciszka. Mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz
(Bractwo św. Antoniego z Padwy przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w
Ratowie) – Sposoby pozyskiwania środków na aktywizację patriotyczną seniorów.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin
Katolickich z całego kraju. Niemalże 30 lat temu federacja ta powstała w Płocku. Patronem
tego zrzeszenia jest błogosławiony kard. Stefan Wyszyński.

W czasie konferencji wręczono statuetki SRK DP „Amicus Familiae”. Otrzymali je dr.
Kazimierz Kapera z Krakowa, Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
oraz Katarzyna Brusk – Zaręba ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
Kulminacyjnym punktem obchodów zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia”
było Diecezjalne Święto Rodziny w dniu 5 czerwca 2022r., w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Na familijne świętowanie przybyły rodziny z ponad 100 parafii diecezji płockiej
oraz parlamentarzyści, członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Katolickich oraz
przedstawiciele różnych organizacji katolickich.
Rodzinne świętowanie rozpoczęło się w Bazylice Katedralnej w Płocku. Uroczystej
liturgii przewodniczył biskup senior Piotr Libera. W homilii nawiązał do uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. Biskup podkreślił, że Duch Święty – Paraklet, Pocieszyciel niesie radość i
staje dzisiaj przy nas, byśmy bronili tego, co święte i ważne. To czas bliskości, czas
świadków. W rodzinnej szkole miłości i duchowości oraz prostocie, młody człowiek
odnajdzie prawdziwe piękno. Podkreślił ważność rodzin wielodzietnych oraz starszych
małżonków, którzy dużo czasu poświęcają swoim wnukom. Są „tlenem” dla naszych rodzin.
Nigdy nie przestaje się byciem mamą i tatą.
W czasie liturgii biskup modlił się za wszystkie rodziny diecezji płockiej, a w
szczególności za te, które przeżywają trudności oraz za osoby, które żyją w związkach
niesakramentalnych. Pod koniec eucharystii modlitwę za rodziny odczytali Państwo Patrycja i
Daniel Kamińscy z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Uroczystą liturgię ubogacił
śpiewem chór z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.
Po Mszy św. ulicami Płocka przeszedł X Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „I
ślubuję Ci”. Uczestnicy marszu wyruszyli z placu przed Bazylią Katedralną. Na czele szli
uczniowie szkoły mundurowej PUL, następnie Rycerze Jana Pawła II nieśli
dwudziestometrową biało – czerwoną flagę. Za flagą szły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z
Brochocina i niosły chleb, który był przeniesiony w darach podczas eucharystii, zaproszeni
gości, duchowni, druhowie OSP oraz pozostali uczestnicy. W rękach wielu osób dorosłych
powiewały flagi Polski, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i NSZZ Solidarność, a dzieci
kolorowe wiatraczki z logotypem marszu dla życia i rodziny. W czasie przemarszu panował
radosny, świąteczny nastrój. Marsz zakończył się na terenie Wyższego Seminarium
Duchownego i Szkół Katolickich, gdzie w ogrodach seminaryjnych został zorganizowany
Festyn Rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Były przeróżne dmuchane
zjeżdżalnie, zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów, konkursy z nagrodami,
kiermasz, poczęstunek. Odbył się koncert orkiestry dętej ze Starej Białej oraz zespołu Moja

Rodzina z Glinojecka. Z ciekawym programem wystąpiły również mieszkanki z Żytomierza
w Ukrainie.
Straż Narodowa w punkcie medycznym uczyła podstaw pomocy przedmedycznej.
Członkowie SRK w porozumieniu ze Strzelnicą „Wiarus” w Płocku stworzyli małą strzelnicę,
którą odwiedziła duża liczba dzieci, a także dorosłych. Wszyscy mogli spróbować swoich sił
w strzelaniu do tarczy.
Podczas Festynu Rodzinnego wręczono statuetki Amicus Familiae przyznawane przez
SRKDP. Statuetkę otrzymali: minister Maciej Małecki, senator Marek Martynowski, płocki
przedsiębiorca Jarosław Karpiński oraz państwo Marzenna i Grzegorz Matkowski z Płocka,
którzy od 9 miesięcy prowadzą rodzinny dom dziecka.
Wielu uczestników podkreślało donośną rolę takich działań, które pokazują kulturę
życia, wartości i piękno rodziny. Podobał im się pomysł zorganizowania festynu w ogrodach
seminaryjnych. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku poczynią starania, aby
powtórzyć diecezjalne świętowanie dla rodzin w Płocku.

mgr Iwona Ziółkowska
Zespół ds. Promocji i Informacji Komitetu Organizacyjnego
Diecezjalnego Święta Rodziny w Płocku

Więcej zdjęć w Galerii: Facebook