Spotkanie wigilijne członków SRK DP – 8 grudnia 2018r.

   P1040177

W dn. 08 grudnia 2018 r. w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbyło się spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak – proboszcz gościnnej parafii, ks. dr Wojciech Kućko – Asystent SRKDP oraz Adam Modliborski, Wiceprezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, Radny Miasta Płock.

        Spotkanie wigilijne rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Dr Wojciech Kućko.

        W tym roku, na spotkanie opłatkowe, przybyło wielu członków z terenu diecezji płockiej (ponad 40 osób). Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich Kół Parafialnych Stowarzyszenia. Prezes SRKDP Witold Wybult podziękował wszystkim zebranym za trud dotarcia do Płocka, ale także za ofiarną służbę dla Bożych spraw, dla spraw Kościoła, ale również wspólnoty jaką tworzy Stowarzyszenie w diecezji. Po przemówieniu Prezesa SRKDP, głos zabrała Elżbieta Lizak, która w imieniu wszystkich członków złożyła Prezesowi Witoldowi Wybultowi życzenia imieninowe. Następnie głos zabrał  ks. dr. Wojciech Kućko, który odczytał fragment Pisma św. nawiązujący do narodzin Jezusa Chrystusa oraz złożył zebranym życzenia bożonarodzeniowe. W atmosferze ciepła i zadumy, przy stole zastawionym potrawami wigilijnymi zebrani członkowie dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia oraz śpiewali kolędy.

Rzecznik SRKDP

Iwona W. Ziółkowska