Z głębokim smutkiem zawiadamiamy…

Choć głęboko wierzymy, że po drugiej stronie życia jest Światło, które nie zna zmierzchu, to jednak odczuwamy smutek, gdy na drugi brzeg odchodzą członkowie SRK, którzy wraz z nami budowali fundamenty Stowarzyszenia, trwałą wspólnotę i dobrą atmosferę.

Dziś z bólem serca żegnamy śp. Franciszka Wiśniewskiego, który zmarł w dniu 26 lipca 2023 roku. Nabożeństwo pogrzebowe będzie sprawowane w Parafii św. Wojciecha w Płocku, w dniu 29 lipca, tj. w sobotę, o godzinie 12:00.

Wyrażając wdzięczność za każdy promień światła, który śp. Franciszek wnosił w myślenie i działanie Stowarzyszenia trwamy w modlitewnej łączności z bliskimi prosząc wraz z nimi o strumienie miłosierdzia i dar nieba dla Zmarłego.