XVI Piesza Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli – zapraszamy!

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza na XVI Pieszą Pielgrzymkę do relikwii  św. Joanny Berertty Molii.  Wyjście 23 kwietnia (sobota) z placu przed Stanisławówką o godz. 9.00 następnie przemarsz do kościoła parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku -Imielnicy, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin o godz. 12.00. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Jezusa „Pokój zostawiam wam”. Chcemy podczas wspólnego wędrowania modlić się za rodziny, w tym roku również za rodziny ukraińskie. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce tym bardziej, że jej trasa nie jest zbyt wymagająca (ok. 3 godziny). Do zobaczenia na pątniczym szlaku.


Obchody 12 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Płockim Parku Pamięci

 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam narodowego pojednania, wewnętrznego odrodzenia i wspólnotowego trwania na modlitwie za Ojczyznę. Dziękuję wszystkim parafianom, członkom SRK DP i przybyłym gościom za dar Eucharystycznego spotkania w 12. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i za zamyślenie w Płockim Parku Pamięci Katyń – Smoleńsk. To ważny moment , by zrozumieć, że Katyń- Smoleńsk i Ukraina to trzy krwawiące rany, które może uzdrowić tylko Ten, który pokonał śmierć i otworzył bramy wiecznego żywota. To czas odważnego kroczenia za Ukrzyżowanym na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Prezes koła SRK w Płocku Trzepowie – Jadwiga Opatrzyk


Kazanie w dniu Walnego Zebrania SRKDP Płock, Szkoły Katolickie, Kaplica pw. św. Stanisława Kostki, 2 kwietnia 2022 r.

Moi Drodzy! Na pewno pamiętacie dzień 2 kwietnia 2005 r., siedemnaście lat temu, kiedy umierał Jan Paweł II. Myślę, że to jest jeden z takich dni, których nie zapomina się do końca życia. Tak się złożyło, że dzisiaj, w tę rocznicę, zebraliśmy się, żeby dokonać wyborów nowego Zarządu Głównego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, załatwić różne formalności, związane z działalnością Stowarzyszenia, ale przede wszystkim, żeby nabrać nowych sił do dalszej pracy.

Jan Paweł II w czasie kanonizacji został nazwany przez papieża Franciszka „papieżem rodziny”. Ten „papież rodziny” błogosławił nasz sztandar i on też w szczególny sposób przyczynił się do tego, że rodzina, sprawy małżeństwa i życia, stanęły na nowo w centrum nauczania Kościoła. Od początku pontyfikatu, tak naprawdę od pierwszej encykliki Redemptor hominis, a potem szczególnie od 1981 r., kiedy wydał adhortację Familiaris consortio, pokazywał co znaczy i dlaczego także dzisiaj rodzina ma być ważnym elementem pracy i naszej działalności.

Spotykamy się w okresie Wielkiego Postu i zastanawiamy się nad tym, jak odkryć na nowo tożsamość naszej działalności, zadać sobie pytanie o to, po co jesteśmy, bo zawsze takie spotkanie powinno temu służyć. Mamy próbować odczytać, jak w naszych czasach głosić Ewangelię rodziny, o której mówił św. Jan Paweł II? Co robić, żeby ta Ewangelia była słuchana, a jednocześnie by zachowała swoją niezmienność, by była takim przesłaniem, które Kościół ma od wieków, taką ofertą, którą zawsze składał, która nie zależy od konkretnych czasów? Bo przecież to sposób jej przekazu, a nie jej treść, zależy od czasów.

Stajemy, moi drodzy, przy tym ołtarzu, w okresie, który dla Kościoła jest trudny: trwa wojna, był czas pandemii – niesprzyjające okoliczności ciągle są liczne. Także konsekwencji tych ostatnich dwóch lat jest bardzo wiele. Ale w tym trudnym czasie głęboko wierzymy, że Kościół prowadzi Duch Święty, prowadzi go także papież. Continue reading


XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II,w Szkołach Katolickich w Płocku odbyło się XXXIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, uczestniczyło zaś w nim 38 delegatów z 14 kół organizacji, działających w różnych parafiach diecezji płockiej.

Continue reading


Droga Krzyżowa w intencji pokoju

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Koło Parafialne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej im. błogosławionych Biskupów Męczenników w parafii pw. św. Józefa w Płocku zorganizowało Drogę Krzyżową w intencji pokoju. Uczestnicy rozważając poszczególne stacje męki Pana Jezusa przeszli Wzgórzem Tumskim od kościoła farnego do katedry. Continue reading


Członkini SRKDP odznaczona papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice!

Papież Franciszek odznaczył m.in. p. Teresę Krowicką, więźniarkę Obozu Koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, członkinię Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. 8 marca w Opactwie Pobenedyktyńskim, Ordynariusz naszej diecezji,ks. biskup Piotr Libery dokonał aktu uroczystego odznaczenia p. Teresy. Jest to jedno z najważniejszych odznaczeń papieskich, przyznawane osobom duchownym, zakonnym i świeckim. Odznaczenie to zostało ustanowione przez papieża Leona XIII w 1888 r. Przyznawane jest przez Ojca świętego na wniosek biskupa diecezjalnego, jako dowód uznania za właściwą postawę moralną i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego.
Dziękujemy, że poprzez obecność Prezesa Witolda Wybulta mogliśmy towarzyszyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.
To wielkie wyróżnienie również dla naszej organizacji. Pani Tereso, serdecznie dziękujemy za szczególną służbę Kościołowi.