Druga edycja projektu „Czas na Rodzinę”

 

plakat rodzina_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina!

W ramach projektu zatytułowanego: „Czas na Rodzinę” będą realizowane następujące, bezpłatne działania: II Diecezjalne Święto Rodziny, szkolenie dla nowych doradców życia rodzinnego, szkolenie dla doradców życia rodzinnego, konferencja naukowa „Dlaczego małżeństwo, dlaczego rodzina?, audycje radiowe „Siódme niebo” – o małżeństwie, rodzinie, ochronie życia i problemach bioetycznych oraz nagroda „Amicus Familiae”.

Jakim problemom chce wyjść naprzeciw nasza organizacja realizując zapowiadany projekt?

  1. Obraz rodziny w polskim społeczeństwie uległ destrukcji.

W poszczególnych zadaniach będziemy kreować aspiracyjny wizerunku rodziny, tak aby odbiorcy aspirowali do tego wszystkiego, co jest kojarzone z rodziną, aby wszystko co jest związane z rodziną stawało się bardziej pożądane i oczekiwane.

  1. Również postrzeganie małżeństwa uległo destrukcji.

Dla wielu młodych (badania!) trwałe małżeństwo jest perspektywą nie do osiągnięcia, dlatego decydują się na szybkie i nieprzemyślane decyzje ślubne. A przecież większość małżeństw jednak się nie rozpada. W poszczególnych zadaniach będziemy prowadzić do przekonania, że istnieje realna możliwość zbudowania trwałego związku. Dlatego warto w niego cały czas inwestować.

  1. Nierzadko mentalność młodych ludzi nacechowana jest nastawieniem, że szczęśliwe życie prowadzą tylko single.

W poszczególnych zadaniach wskazywać będziemy plusy życia w małżeństwie i rodzinie. Nasze działania nakierowane będą na tezę, że życie w małżeństwie oparte na właściwie zbudowanych więziach prowadzi do szczęścia, bezpieczeństwa, spełnienia.

  1. Często we współczesnej rodzinie brakuje właściwie zbudowanych relacji.

Wynika to m.in. z braku wiedzy, właściwych wzorców i wyuczonych kompetencji osób wchodzących w nowe małżeństwa. Podczas realizacji projektu będziemy uzupełniać istniejące braki u poszczególnych odbiorców projektu.

  1. W rodzinach nierzadko brakuje podmiotowego traktowania innych.

Dlatego realizując zadanie będziemy wskazywać co to znaczy, że inna osoba jest podmiotem moich działań i relacji, będziemy zachęcać do przestrzegania zasad savoir-vivre w komunikacji rodzinnej.

  1. Łatwo dostrzec, że we współczesnych rodzinach mniej używa się tzw. wielkich słów.

Będziemy pokazywać, że np. MIŁOŚĆ, KOCHAM CIĘ, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO, JESTEŚ WAŻNY to tylko niektóre słowa, których warto używać na co dzień.

  1. Współczesne rodziny zaniedbują budowanie relacji z dalszymi członkami rodziny.

Dlatego podczas realizacji zadania będziemy ukazywać, że rodzina, która buduje wielopokoleniowe relacje jest źródłem bogatych, niezwykle umacniających i prorozwojowych więzi. Ukazany zostanie aspekt macierzyństwa i ojcostwa – jako niezwykle nobilitujących i odpowiedzialnych ról społecznych.

Na realizację projektu przyznano nam dotację w wysokości 140 000,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w poszczególnych działaniach. Szczegóły dotyczące możliwości udziału oraz zapisów na wydarzenia projektu dostępne będą na stronie naszej organizacji: www.srkplock.pl. Kontakt telefoniczny do koordynatora projektu: 505 272 535.

Koordynator projektu: dr Witold Wybult