Podsumowanie pielgrzymki do Wilna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dn. 29 kwietnia – 1 maja 2023 r. udaliśmy się na pielgrzymkę do Wilna. Najpierw nawiedziliśmy Troki, gdzie zobaczyliśmy zamek księcia Witolda na wyspie, poznaliśmy historię Karaimów, podczas rejsu statkiem po jeziorze Galve zobaczyliśmy pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu. Następnego dnia m.in. modliliśmy się przed cudownym wizerunkiem Marki Boskiej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, spacerowaliśmy urokliwymi uliczkami stolicy Litwy, mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum A. Mickiewicza, nawiedziliśmy cmentarz na Rossie. Ostatniego dnia udaliśmy się do Druskiennik, gdzie m.in. spacerowaliśmy nad Niemnem śladami J. Piłsudskiego i skorzystaliśmy z przejazdu kolejką linową. Spotkaliśmy się tez z przedstawicielami Wspólnoty Miłosierdzia Bożego ze Solecznik.