Państwo Hannna i Henryk Kowalczyk uhonorowani statuetką Amicus Familiae!

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dr Witold Wybult wraz z asystentem diecezjalnym ks. dr. Wojciechem Kućką wręczył statuetkę Amicus Familiae od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dla Panstwa Hanny i Henryka Kowalczyków. Kapituła przyznała to wyróżnienie za wybitne zasługi na rzecz małżeństwa i rodzin poprzez długoletnią posługę doradców życia rodzinnego w diecezji płockiej oraz szerzenie kultury i cywilizacji życia w pracy społecznej i parlamentarnej.