XXXIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DiecezjiPłockiej

Już tradycyjnie, w Szkołach Katolickich w Płocku, 11 marca 2023 r. odbyło
się kolejne walne zebranie stowarzyszenia rodzin katolickich. W zebraniu
wzięło udział 30 delegatów z 17 kół parafialnych stowarzyszenia. Podczas
zjazdu członkowie organizacji uczestniczyli w Mszy św., której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent
diecezjalny stowarzyszenia oraz podjęli uchwałę w sprawie troski o
sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II.
W sprawozdaniu z działalności organizacji prorodzinnej w 2022 r., które złożył
przed delegatami prezes Witold Wybult, zostały wymienione najważniejsze
informacje dotyczące podjętych aktywności przez to stowarzyszenie w
minionym roku.
Organizacja zrzesza blisko 300 członków, którzy podejmują liczne działania w
17 kołach parafialnych. W ostatnim roku stowarzyszenie zorganizowało lub
współorganizowało następujące działania na szczeblu działań Zarządu
Głównego SRKDP:
1. 06 stycznia odbył się XI Orszak Trzech Króli w Płocku.
2. 21 stycznia rozstrzygnięto Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych przy
okazji XI OTK w Płocku oraz wręczono nagrody w tym konkursie w
Kurii Diecezjalnej Płockiej.
3. 26 stycznia odbył się I Diecezjalny Konkurs Recytatorski w Ratowie.
4. W marcu propagowano Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Wydrukowano folder/deklarację, którą rozprowadzono w diecezji (5 tyś
szt.).
5. 25 marca odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Płocka w intencji pokoju.
6. 23 kwietnia zorganizowano Pieszą Pielgrzymkę do relikwii św. Joanny
Beretty Moli ze Stanisławówki do Imielnicy.
7. 27 kwietnia zorganizowano spotkanie synodalne przedstawicieli SRKDP
w sali Koła parafialnego SRKDP przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w
Płocku.
8. 2 maja uczestniczono i współtworzono zakończenie procesu synodalnego
zwieńczonego Mszą świętą w płockiej katedrze. Prezes SRKDP oraz
asystent diecezjalny naszego stowarzyszenia zostali ustanowieni
koordynatorami synodu w diecezji płockiej.
9. W dn. 3-5 czerwca gościliśmy przedstawicieli Polskiej Federacji SRK,
którzy obradowali w ramach Rady Prezesów PFSRK. Zorganizowano
sympozjum poświęcone nauczaniu społecznemu bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego.

10. 5 czerwca odbyło się zamknięcie „Roku Rodzina Amoris laetitia”. Z tego
powodu były zorganizowane trzydniowe obchody związane z rodzinami:
obrady Polskiej Federacji SRK, konferencja naukowa, X Marsz dla Życia
i Rodziny i Festyn Rodzinny w ramach Diecezjalnego Święta Rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Bazylice Katedralnej z udziałem
przedstawicieli federacji, następnie przemaszerowano do ogrodów
Wyższego Seminarium Duchownego. Na terenie Seminarium odbył się
Festyn Rodzinny. Na uroczystość zostały zaproszone rodziny wielodzietne
z diecezji płockiej. W uroczystości wzięło udział około 1500 osób.
11. W dn. 22-26 czerwca przedstawiciele naszej organizacji (W. i R.
Wybultowie oraz ks. Wojciech Kućko) brali udział w X Światowym
Spotkaniu Rodzin w Rzymie. W ramach tego uczestnictwa W. i R.
Wybultowie reprezentowali naszą organizację w licznych przekazach
medialnych.
12. Pozyskano dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz
Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej na realizację projektu
pt. Czas na Rodzinę. Projekt zrealizowano od 1.09.2022 do 31.12.2022 r.
W jego ramach zorganizowano:
– wystawę pt. Czas na Rodzinę wraz z katalogiem promujące pozytywny
wizerunku rodziny,
– szkolenie dla doradców życia rodzinnego,
– szkolenie dla par planujących małżeństwo,
– konferencja Małżeństwo, rodzina i demografia – obawy i nadzieje.
Konferencja odbyła się 3 grudnia. Mszy św. otwierającej obrady
przewodniczył Bp Szymon Stułkowski. W homilii podkreślił m.in., że
„Rodzina jest najlepszą drogą, bo ścieżki Boże są najlepsze. Gdy
obserwujemy to, co się dzieje w świecie, to widzimy, że jest coraz więcej
głosów, które mówią «nie idźcie tą drogą» i próbują oderwać człowieka
od Stwórcy i Zbawiciela. Można się tym przerażać, ale jeśli mamy iść tą
drogą, to trzeba to wezwanie podejmować bez lęku” – przekonywał
biskup płocki.
13. 10 września w Kole Parafialnym SRK w Sońsku odbyło się spotkanie
modlitewno-integracyjne. Na zaproszenie Pani Prezes Stanisławy
Falęckiej oraz asystenta ks. kan. Krzysztofa Jaroszewskiego odpowiedział
diecezjalny asystent SRKDP ks. dr Wojciech Kućko oraz członkowie
Zarządu Głównego – Prezes Witold Wybult, Skarbnik Bożena Pyszcz,
Rzecznik informacji Katarzyna Brusk-Zaręba oraz członek Zarządu
Marzena Byszewska.
14. 23 września odbyła się coroczna pielgrzymka dzieci i młodzieży szkolnej
oraz dorosłych do Sanktuarium bł. Biskupów Męczenników w
Działdowie. Pielgrzymowanie zapoczątkowała kilka lat temu p. Teresa
Krowicka, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego KL
Soldau oraz świadek męczeństwa bł. abp Antoniego J. Nowowiejskiego.

W tym roku organizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej, a konkretnie Koło im. bł. Biskupów Męczenników
działające przy parafii św. Józefa w Płocku. Opiekę duchową pielgrzymki
objęli ks. Stefan Cegłowski oraz ks. Andrzej Smoleń.
15. 24-25 września odbyła się Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną
Górę. Na pielgrzymkę udały się następujące Koła Parafialne: Gostynin,
Sońsk, Płock-Trzepowo.
16. W ubiegłym roku minęła 100. Rocznica urodzin Joanny Beretty Moli
/kanonizowanej przez Jana Pawła II/ – patronki małżeństw
spodziewających się dziecka. W związku z tym w dniu 2 października
2022 r. została odprawiona Msza św. w kościele pw. św. Jakuba w
Imielnicy.
17. 14 października odbył się w Płocku 10. pogrzeb dzieci zmarłych przed
narodzeniem. Modlitwa rozpoczęła się w kaplicy pw. Najświętszego
Serca Jezusowego na cmentarzu katolickim (Al. F. Kobylińskiego).
Różaniec poprowadzili członkowie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej. Po nim została odprawiona Msza św. pod
przewodnictwem Biskupa Seniora Romana Marcinkowskiego. Po Mszy
św. odbył się pochówek w grobie dzieci utraconych.
18. W dn. 16-31 października koordynowano wraz z Wydziałem ds. Rodzin
Diecezji Płockiej 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zrealizowało kilka wydarzeń,
wpisujących się w te obchody: wystawę zdjęć p. Jana Waćkowskiego o
Janie Pawle II w czasie Jego pielgrzymek do Polski pt. „Wspomnienie św.
Jana Pawła II w fotografii Jana Waćkowskiego” oraz wieczór wspomnień
o świętym papieżu (zaproszono ks. kan. A. Lelenia, ks. kan. T.
Kozłowskiego i p. J. Waćkowskiego), prezentację książki pt.:
„Działalność ustawodawcza abp. A. J. Nowowiejskiego, biskupa
płockiego (1908-1941)” (na podstawie pracy doktorskiej) dr. Witolda
Wybulta oraz różaniec dziękczynno-błagalny ulicami parafii pw. św.
Jadwigi Królowej. Ostatnim wydarzeniem 37. Płockich Dni Kultury
Chrześcijańskiej 28 października 2022r. była Msza św. i prelekcja ks. dr.
Wojciecha Kućki pt. „«Groby, które łez nie chcą, lecz dają żywym moc
czynu». Moralny obowiązek troski o pamięć o ofiarach systemów
totalitarnych” w nowej Sali Pamięci bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł.
bp. L. Wetmańskiego w domu parafialnym w parafii pw. św. Józefa w
Płocku. Gościem honorowym spotkania był pierwszy prezes SRKDP,
internowany w roku 1982 r. Kazimierz Cieślik.
19. Wigilia SRKDP członków stowarzyszenia odbyła się w Opactwie
Pobenedyktyńskim w Płocku na zakończenie konferencji naukowej w dn.
3 grudnia 2022 r.

20. 28 grudnia członkowie Koła SRKDP przy parafii katedralnej w Płocku
zaprosili w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa do Katedry na
Mszę św. w intencji RODZIN, szczególnie z naszej organizacji.
21. W roku ubiegłym działał Klub Seniora „Szansa”. Zarząd Główny SRKDP
złożył wniosek o darowiznę na jego dalsze funkcjonowanie do Funduszu
Grantowego dla Płocka. Wniosek został przyjęty i nasza organizacja
została wsparta darowizną tego podmiotu na dalszą jego działalność
(3 edycja grantu i 6 rok działalności klubu).
22. Współorganizowano 12. Orszak Trzech Króli w Płocku. W ramach tych
przygotowań członkowie organizacji uczestniczyli w regularnych
spotkaniach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Katolickich
i Wyznaniowych przy Urzędzie Miasta Płocka. Przewodniczącym komisji
jest Witold Wybult.
23. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało nagrodę
w XIV edycji konkursu o tytuł „Godni Naśladowania”.
24. Wraz z końcem roku 2022 Zakończyły się prace związane z
upamiętnieniem historycznego wydarzenia jakim była papieska wizyta
św. Jana Pawła II w Płocku. Na miejscu Papieskiej Celebry postawiono
pomnik w postaci krzyża i wizerunku Jezusa Miłosiernego nawiązując do
projektu ołtarza papieskiego. Prace wykonano i sfinansowano w ramach
Budżetu Obywatelskiego Płocka 2021.
25. Teresa Krowicka została odznaczona papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.

26. Kapituła 16. edycji Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – Wydarzenie
Roku 2022 przyznała naszej organizacji nominację w kategorii
„Inicjatywy społeczne i gospodarcze”. Wydarzenie, na które zwrócono
uwagę to Diecezjalne Święto Rodziny w Płocku. Nominowani zostali dr
Witold Wybult prezes SRKDP i przewodniczący Komisji Dialogu
Obywatelskiego oraz ks. dr Wojciech Kućko asystent kościelny SRKDP.
Oprócz działalności stowarzyszenia na płaszczyźnie diecezjalnej jego
członkowie podejmowali liczne działania w kołach parafialnych. Do
najważniejszych zaliczono:
1. Pomoc charytatywną osobom najbardziej potrzebującym również przez
współpracę z diecezjalną Caritas. Pomoc ta była kierowana również do
Ukraińców.
2. Prowadzenie poradni rodzinnych w tym poradni dietetycznej.
3. Prowadzenie klubu seniora (6. rok).
4. Podejmowanie działań kulturalnych np. poprzez organizację wieczoru
kultury chrześcijańskiej.
5. Organizowanie konkursów np. konkurs palm wielkanocnych.
6. Troskę o właściwy przebieg i oprawę świąt patriotycznych (np. 1 maja, 15
sierpnia, 11 listopada i innych), a także wspominanie bohaterów
narodowych i Błogosławionych Biskupów Męczenników z Płocka.

7. Współorganizację i uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku
liturgicznego (np. nabożeństwo majowe, nabożeństwo różańcowe, Droga
Krzyżowa i inne).
8. Organizację jubileuszu małżeńskich.
9. Organizację licznych pielgrzymek i wycieczek dla członków
stowarzyszenia i innych (np. Częstochowa, Skępe, Warszawa, Toruń,
Licheń i innych).
10. Propagowanie róż różańcowych rodziców za dzieci i duchowej adopcji.
11. Prowadzenie w ramach cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia ich
formacji poprzez wygłaszane wykłady przygotowywane przez członków
organizacji, asystentów lub zaproszonych gości.
12. I wiele innych.
Miniony rok to 33. rok działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji
Płockiej. W telegraficznym skrócie przedstawia się on następująco:
• Ponad 10 tys. odbiorców w wydarzeniach stacjonarnych
• Ponad 260 tys. odbiorców w social mediach
• Ponad 300 członków w 17 kołach parafialnych i 48 wydarzeń
• Udział w Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie
• siedem pielgrzymek, dwie konferencje i dwa konkursy
• Diecezjalne Święto Rodziny
• XI Orszak Trzech Króli w Płocku
• 37. Dni Kultury Chrześcijańskiej
• Solidarni z Ukrainą – szeroka pomoc Ukrainie
• 6. rok działalności Klubu Seniora SZANSA.

dr Witold Wybult