Klub Seniora „Szansa” -3 edycja, dziękujemy Funduszowi Grantowego dla Płocka za wsparcie i zapraszamy seniorów!

Regulamin rekrutacji do Klubu Seniora „Szansa”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej rozpoczyna rekrutację do Klubu Seniora „Szansa”, która będzie trwała od 1 do 12 lutego 2023 r.

Za rekrutację odpowiada trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna.

Proces rekrutacji będzie przebiegał dwufazowo:

I Faza (1-5 lutego 2023 r.)

Kryteria dla kandydatów w I fazie:

– zamieszkanie na Osiedlu Łukasiewicza potwierdzone przez wskazanie adresu w dowodzie osobistym lub poprzez okazanie korespondencji (np. ZUS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, itp.) zaadresowanej na osobę ubiegającą się o przyjęcie do klubu,

– ukończony 60. rok życia.

Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosi się 25 chętnych, wówczas przechodzi się do II fazy.

II Faza (6 – 12 lutego 2023 r.)

Kryteria dla kandydatów w II fazie:

– zamieszkanie na terenie Płocka potwierdzone przez wskazanie adresu w dowodzie osobistym lub poprzez okazanie korespondencji (np. ZUS, Spółdzielnia Mieszkaniowa, itp.) zaadresowanej na osobę ubiegającą się o przyjęcie do klubu,

– ukończony 60. rok życia.

Osoby chętne zapisywane są w kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja kończy się w chwili wpisania na listę 25 osób.

Komisja może stworzyć listę rezerwową.