XI Orszak Trzech Króli w Płocku – podziękowanie

W dniu 6 stycznia 2022 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się XI Orszak Trzech Króli w Płocku. Podążając za Gwiazdą i Trzema Królami po modlitwie Anioł Pański wyruszyliśmy ze Starego Rynku w Płocku do Stanisławówki. W kościele odbył się uroczysty pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi. Pierwsi pokłonili się Jezusowi księża biskupi, następnie prezydent miasta Płocka i starosta Powiatu Płockiego, następnie do betlejemskiej szopki podszedł ponad dwudziestoosobowy orszak świętych, który tworzyli m.in.: bł. kard. S. Wyszyński, bł. R. Czacka, św. Jadwiga Królowa, św. s. Faustyna.

Bogu niech będą dzięki za całe dobro jakie się dokonało w ostatnich kilku miesiącach przygotowań płockiego Orszaku Trzech Króli.

Z całego serca dziękuję Patronom Honorowym, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze Biskupowi Płockiemu, Prezydentowi Miasta Płocka Panu Andrzejowi Nowakowskiemu i Staroście Płockiemu Panu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi. Bardzo dziękuję za słowo, które Patroni Honorowi do nas skierowali w specjalnych listach umieszczonych w ulotkach orszakowych i wszelką pomoc, na którą mogliśmy liczyć przygotowując to ważne wydarzenie, które gromadzi tak wielką liczbę płocczan.

Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi Piotrze Liberze – przewodniczącemu uroczystej Mszy św. na Stanisławówce oraz Księdzu Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu. Pragnę podziękować ks. Wojciechowi Kućce, dyrektorowi wydziału ds. rodzin kurii diecezjalnej płockiej za konkretną i wydatną pomoc, cenne wskazówki, a także za stałą obecność podczas naszych spotkań.

Słowa wdzięczności chciałbym skierować w stosunku do p. Leszka Brzeskiego, p. Andrzeja Żabki i p. Andrzeja Mejera, czyli Panom którzy podjęli myślę radosny trud wcielenia się w role Trzech Króli, dziękuję Państwu Szymeonom z synem Janem, którzy zgodzili się stanąć pośród nas jako Święta Rodzina z Nazaretu. Dziękuję również wszystkim, którzy stworzyli liczny orszak świętych.

Orszak Trzech Króli to wydarzenie, które skupia wiele różnorakich organizacji (ruchów, stowarzyszeń i instytucji). Przedstawiciele tych grup spotykają się regularnie raz miesiącu w ramach pracy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych. Z woli członków tego gremium przewodniczy tym pracom Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.  Z serca dziękuję wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Bez Państwa udziału byłoby to rzeczywiście niewykonalne.

Pośród organizacji, które włączyły się w prace przygotowujące orszak wymienić należy chociażby: Akcję Katolicką, Klub Inteligencji Katolickiej, Civitas Christiana,  Rycerzy św. Jana Pawła II, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Straż Narodową, Płocki Uniwersytet Ludowy, Stowarzyszenie na rzecz małżeństwa i rodziny „Nie ma lekko”, Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”, Fundacja TAK DLA RODZINY, „Solidarność” Regionu Płockiego, Wyższe Seminarium Duchowne, Szkoły Katolickie, a także Wydział ds. Rodzin i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej i POKiS.

Dziękuję całemu Komitetowi Organizacyjnemu: XI Orszaku trzech Króli w Płocku

Przewodniczący OTK – dr Witold Wybult (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej)

Wiceprzewodniczący OTK – Artur Wiśniewski (Fundacja TAK DLA RODZINY, Rycerze św. Jana Pawła II)

Sekretarz OTK – Jolanta Bielska (Klub Inteligencji Katolickiej)

Opiekun Duchowy OTK – ks. dr Wojciech Kućko (Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej)

Dowódca OTK – st. chor. Dariusz Liposki (64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku)

Kierownik Zespołu Finansowego OTK – Bożena Pyszcz (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej)

Kierownik Zespołu Organizacyjno-Technicznego OTK – Andrzej Burnat (NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego)

Kierownik Zespołu ds. Konkursu OTK – s. Dominika Dudzik CSP (Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej ) oraz: ks. dr Grzegorz Zakrzewski, Barbara Wątkowska (Akcja Katolicka Diecezji Płockiej), Agnieszka Gościeniecka (Civitas Christiana) oraz Barbara Brzeska

Zespół ds. promocji i informacji: Anna i Grzegorz Byszewscy, Ewa Zaręba

Straż Ojcowska OTK – Mariusz Nosarzewski

Osoby wspierające organizację OTK: Adam Modliborski, Krzysztof Sobociński, Leszek Kisielewski, Jadwiga Opatrzyk, Jerzy Obrębski, Stanisław Szkopek, Bogusław Krysztoforski, Wojciech Rygalski, Katarzyna Niewinowska, Mieczysław Sitek,

Liturgia – ks. Dariusz Malczyk oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Prowadzenie Orszaku Trzech Króli: Bogdan Wolny oraz klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Trzej Królowie:

Kacper – Andrzej Mejer (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej)

Baltazar – Leszek Brzeski (Radny Miasta Płocka, Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”)

Melchior – Andrzej Żabka (przedsiębiorca z Gąbina)

Święta Rodzina: Rodzina Państwa Marty i Bernarda Szymeonów z synem Janem.

Partnerami orszaku byli: Diecezja Płocka, Miasto Płock i Powiat Płocki.

Bardzo serdecznie dziękujemy policji, straży miejskiej i wszelkim służbom, a także mediom: Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej, Płockiej Telewizji oraz Gościowi Płockiemu za życzliwy przekaz medialny.

W sposób szczególny chciałbym podziękować płockim salezjanom na czele z ks. proboszczem Wiesławem Kanią. Serdecznie dziękujemy za gościnność i otwartość na współpracę. Wszystkim organizatorom innych przedsięwzięć życzę takich partnerów do współpracy. Serdeczność i profesjonalizm były obecne podczas naszych spotkań. Dziękuję.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom naszego przedsięwzięcia:

P.H.U. „Agro-Handel” – Agnieszka i Adam Szczawińscy

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Frydrysiak S.C.

Salus Animarum Kancelaria Prawa Kanonicznego Witold Wybult

Wójt Gminy Radzanowo – Piotr Jakubowski

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Wszystkim za wszystko „Bóg zapłać” i do zobaczenia na czerwcowym Marszu dla Życia i Rodziny, wydarzeniu, które również przygotowuje nasz Komitet.

dr Witold Wybult

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XI Orszaku Trzech Króli w Płocku

Więcej zdjęć w galerii SRKDP: Facebook