Koordynacja rozpoczynającego się w diecezji procesu synodalnego została powierzona Wydziałowi ds. Rodzin

W odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła i zaproszenie papieża Franciszka do dialogu, Ks. Biskup Piotr Libera powierzył Asystentowi SRKDP ks. dr Wojciechowi Kućce oraz naszemu Prezesowi Witoldowi Wybultowi niezwykle ważne zadanie, jakim jest koordynacja w diecezji płockiej procesu synodalnego, zwanego synodem nadziei. Zachęcamy członków SRKDP do śledzenia w swoich parafiach informacji dotyczących postulatów, ale przede wszystkim na przyjęcie zaproszenia kościoła płockiego, który otwiera wszystkim diecezjanom drogę do dialogu. Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich zaangażowanych w proces synodalny, niech Duch Święty działa!