Promocja książki – ” Świadkowie prawdy”

W ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyła się promocja książki pt. „Świadkowie prawdy” i spotkanie z autorami: Andrzejem Ruteckim i dr Anną Jagodzińską. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: p. Teresa Krowicka, więźniarka obozu KL Soldau w Działdowie oraz ks. prof. M. M. Grzybowski, historyk i kapłan diecezji płockiej. Przed spotkaniem przedstawiciele Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość wraz z p. dr A. Jagodzińską złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. bp. L. Wetmańskiego. Promocja odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Organizatorami spotkania byli: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej .