Uroczystość 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Płocku

– Niech wspomnienie papieskiego pielgrzymowania będzie zachętą do wewnętrznej odnowy, do ponownego odkrycia tego, czym są uczciwość i wolność, do usunięcia murów i podziałów – powiedział abp Wojciech Polak, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński w Płocku. Przewodniczył jubileuszowej Eucharystii z okazji 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w 1991 roku. Uroczystości odbyły się na terenie parafii św. Jadwigi Królowej, na terenie której 30 lat temu Papież odprawił historyczną Eucharystię.

Papież Jan Paweł II odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 roku, w czasie czwartej pielgrzymki do Polski, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. W „książęcym grodzie” nad Wisłą rozważał X przykazanie Boże: „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.

Bp Piotr Libera przed rozpoczęciem Eucharystii przypomniał, że będzie ona sprawowana przy ołtarzu, przy którym 30 lat sprawował ją św. Jan Paweł II. Podziękował za obecność abp. Wojciechowi Polakowi, prymasowi Polski i metropolicie „Kościoła, który jest w Gnieźnie – kolebce chrześcijaństwa i państwowości na ziemiach Piastów”. Zaznaczył, że obecność abp. Polaka w Płocku „uwypukla historyczną bliskość Wzgórza Tumskiego z prymasowskim Wzgórzem Wojciechowym w Gnieźnie”.

Podziękował też wszystkim, którzy chcą pamiętać o tej chwili, gdy „u siebie” przeżywali niepowtarzalne skrzyżowanie wzroku z Janem Pawłem II: – Spotkanie z wielkim, świętym człowiekiem, odpowiedzialnym za duchowy kształt świata na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, z bohaterem narodowym, który na podobieństwo naszych największych wieszczów i wodzów wykuwał zręby niepodległości naszej Ojczyzny – podkreślił bp Piotr Libera.

Jubileuszowej Eucharystii w kościele parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku (na terenie tej parafii św. Jan Paweł II w 1991 roku odprawił Eucharystię) przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński, a koncelebrowali ją: biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski i biskup senior Roman Marcinkowski.

Abp Wojciech Polak w homilii podkreślił, że św. Jan Paweł II 30 lat temu w Płocku przypomniał, że „prawdy, której mamy uczyć się od Chrystusa – to prawda miłości”. Jeśli ludzie się na tę prawdę zamykają, to stają się „niewolnikami utrwalonych przekonań i sądów”, zatwardziali w sposobie myślenia i patrzenia na innych, wrodzy i nieufni.

– Jakże łatwo i często i nam przychodzi formułować szybkie sądy, wypowiadać niesprawdzone opinie, oceniać człowieka zaledwie po jednym geście lub wyrwanym z kontekstu słowie. Jak często najszlachetniejsze nawet pomysły zalewane są falą niczym nieuzasadnionego hejtu tylko dlatego, że inicjatywa wyszła od kogoś, kto stoi po drugiej stronie ustawionego przez nas muru i podziału – głosił abp Polak.

Dodał, że „jeśli nadal będziemy stawać jedni przeciw drugim, naprawdę nie możemy się ostać”. To nie jest Boże ani chrześcijańskie, bo nienawiść i podział są działaniem złego ducha. Ich źródłem jest jednak – jak przestrzegał św. Jan Paweł II – to „czym żyje naprawdę ludzkie serce”. Gdy człowieka opanowuje pożądanie rzeczy czy władzy i nie ma już miejsca na dobro wyższe, duchowe wtedy „sam człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania”; a przecież Papież nauczał, że „osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało”.

– Jakże łatwo wówczas zagubić to, co nas jednoczy i łączy, co nas jakoś wewnętrznie spaja, a jakże szybko wchodzi się wówczas na drogę nieuzasadnionych sporów i podziałów, wciąż nowych kłótni, których źródłem i przyczyną są jedynie jakieś własne interesy, a nie troska o dobro wspólne – głosił hierarcha.

Metropolita zauważył też, że w papieskiej homilii sprzed 30. lat zostały wskazane dwie konkretne postawy, aktualne i dziś: uczciwość i wolność. Jan Paweł II powiedział wówczas, że „uczciwość jest źródłem wzajemnego zaufania, źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju”. Wolność zaś jest zadaniem i wezwaniem, bo wciąż „trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym (…), tak, ażeby nasza wolność nie stawała się własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”.

Ograniczenia pandemiczne, które tak wielu dały się we znaki, wywróciły życie – także religijne – do góry nogami, pokazały, jak bardzo krucha jest ludzka wolność. Niejednokrotnie obnażyły one głęboką pustkę, która się za nimi kryła. Tymczasem to w Chrystusie należy „odnaleźć prawdziwy sens wolności i uczciwości, sens prawdy i miłości”.

Metropolita gnieźnieński życzył, aby wspomnienie papieskiego pielgrzymowania przyniosło „zachętę do wewnętrznej odnowy”, dodało siły podobnej do tej, którą otrzymali wówczas rodacy, gdy u progu wolności stanął między nimi „Piotr naszych czasów”. Jan Paweł II powiedział wtedy, że jest „dobrej myśli, bo Polacy nieraz umieli być wolnymi, umieli swoją wolność przekształcić w twórczość, przymierze solidarność. Umieli swoje umiłowanie wolności przekształcić także w ofiarę”.

W czasie Eucharystii Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, jeden ze współtwórców nowego pomnika Papieża, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji: – Powstały pomnik to dzieło nie tylko dobrych serc, ale także umysłów ludzi zaangażowanych w troskę o wygląd i historyczne dziedzictwo naszego miasta. W historii Płocka wizyta Papieża Polaka była jednym z najważniejszych wydarzeń, a kult Bożego Miłosierdzia przyciąga na Stary Rynek tysiące pielgrzymów. Jak Płock wrósł w dzieje Polski, tak w dzieje tego miasta wpisał się Bóg przez Jana Pawła Wielkiego – zaakcentował.

Zaznaczył ponadto, że owocem papieskiej pielgrzymki było m.in. wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, a także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Płocka Kapela Katedralna „Canzona” oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli w ramach X Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny na pobliski Plac Celebry Papieskiej z 1991 roku. Po odmówieniu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa został tam odsłonięty nowy pomnik, upamiętniający historyczną wizytę św. Jana Pawła II w Płocku. Aktu poświęcenia dokonał abp Wojciech Polak.

Leszek Brzeski, jeden z inicjatorów budowy nowego pomnika, przypomniał płocczanom historię, w jaki sposób miejsce Eucharystii z Papieżem miało być upamiętnione. Taki zamysł miał od początku śp. Andrzej Drętkiewicz, pierwszy niekomunistyczny prezydent miasta, który witał Jana Pawła II na lotnisku w Płocku. Gdy przestał być prezydentem, nadal się o to starał. W 2001 roku na Placu Celebry umieszczono pamiątkową tablicę, zamontowano ją na jedynym ocalałym filarze wspierającym ołtarz papieski (pozostałe słupy zostały zniszczone). Potem nie udało się nazwać miejsca celebracji Placem Eucharystii, ale ostatecznie nazwano go Placem Celebry Papieskiej. Następnie w miejscu tablicy powstał obelisk z wizerunkiem św. Jana Pawła II, na ścianach znalazł się fragment homilii papieskiej oraz pierwotna tablica pamiątkowa.

– Każdego roku 7 czerwca Andrzej Drętkiewicz organizował przy tablicy spontaniczne spotkania „czerwcowe” z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka, po jego śmierci w 2014 były one kontynuowane, jednak uczestnicy zgromadzeni na Placu Celebry wskazywali na brak krzyża, o który tak walczył Andrzej Drętkiewicz – podkreślił radny miejski.

Liczący ponad 5 m pomnik – krzyż z płaskorzeźbą Jezusa Miłosiernego nawiązuje w swej formie do projektu ołtarza papieskiego z 1991 roku – w Płocku 90 lat temu św. s. Faustyna Kowalska po raz pierwszy zobaczyła Jezusa w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Został zaprojektowany i wyrzeźbiony przez prof. Stanisława Słoninę z Podkowy Leśnej. Jest wykonany z brązu. Wykonawcą była odlewnia artystyczna Piotra Piszczkiewicza z Krakowa. Renowacją i ekspertyzą Placu Celebry Papieskiej zajął się Andrzej Dzięgielewski ze Słupna. Pracami związanymi z powstaniem pomnika i jego otoczenia kierował wydział inwestycji i remontów Urzędu Miasta Płocka. W przyszłości w sąsiedztwie pomnika m.in. stanie kiosk multimedialny.

Nowy pomnik został wykonany za środki pochodzące z Budżetu Obywatelskiego miasta Płocka na rok 2021. Powstał z inicjatywy ks. dr. Wojciecha Kućki, duszpasterza rodzin diecezji płockiej, wykładowcy na UKSW w Warszawie i w WSD w Płocku, dyrektora wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku i Leszka Brzeskiego, radnego miasta Płocka, społecznika, propagatora sportu. Do nich dołączył Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, pracownik wydziału ds. rodzin w płockiej Kurii.

Więcej zdjęć z uroczystości do obejrzenia w Galerii zdjęć:
Facebook