Prezentacja książki – „Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką”.

bty

W dniu 8 maja br. w Opactwie  Pobenedyktyńskim w Płocku odbyła się, zorganizowana przez Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Klub Inteligencji Katolickiej, prezentacja książki o. prof. Eustachego Rakoczego ZP pt. „Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką”. Książkę prezentował, Andrzej Czapski, jej redaktor.

Publikacja przedstawia dzieje wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płaszczu Hetmańskim – żołnierskiego wotum złożonego w 1977 r. przez kombatantów Jasnogórskiej Bogarodzicy. Na płaszczu zamiast klejnotów  żołnierze i ich bliscy zawiesili 272 odznaczeń i odznak wojskowych z lat 1914-1945, znakami męstwa opisując historię Rzeczypospolitej.

Autor, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, przywołuje przykłady szczególnego kultu, jakim otaczany jest Wizerunek Hetmanki od ponad czterdziestu lat. Wskazuje m .in. misje przygotowujące polskich żołnierzy do Jubileuszu Roku 2000 połączone z peregrynacją kopii Jasnogórskiej Hetmanki. Kopia ta przez cztery lata nawiedziła wszystkie okręgi wojskowe i rodzaje sił zbrojnych, obecna była nie tylko w kościołach garnizonowych, kaplicach i izbach modlitwy ale także w koszarach, uczelniach wojskowych, szpitalach, na poligonach, pokładach okrętów i śmigłowców. Hetmanka przychodziła do żołnierzy i ich rodzin, by po dekadach ateistycznej indoktrynacji ukazać im drogę odbudowy więzi z Bogiem i Kościołem.

Równolegle z peregrynacją, dokonywał się proces nazwany przez jednego z sędziwych kombatantów, ponownym zdobywaniem świata przez Matkę Bożą w Płaszczu Hetmańskim. Jej wizerunek w setkach odbitek fotograficznych trafiał do rąk byłych legionistów, żołnierzy kampanii wrześniowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii Krajowej, rodzin kombatantów. Reprodukcje wizerunku pojawiały się w czasopismach, przewodnikach, na znaczkach pocztowych i kalendarzach. Powstało również kilkadziesiąt malarskich kopii wizerunku Hetmanki, które znajdują się w kościołach i kaplicach garnizonowych oraz w zbiorach prywatnych. Charakterystyczne elementy programu ikonograficznego Jasnogórskiej Hetmanki pojawiły się także na szatach liturgicznych, sztandarach, medalach, tablicach pamiątkowych, ryngrafach, w malarstwie i rzeźbie.

Andrzej Czapski