XXXI Walne Zebranie SRK DP

 

W dniu 23 marca br. w budynku Szkół Katolickich w Płocku odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze SRK DP. Na spotkanie przybyli Członkowie Zarządu Głównego, Prezesi oraz Delegaci z Kół Parafialnych oraz Ks. Wojciech Kućko, asystent SRK DP. Prezes Witold Wybult złożył przed obecnymi na sali sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok działalności. Był to doskonały czas na podsumowanie roku, ale także na określenie nowych celów i priorytetów do działania na rok 2019. Wśród głównych jest organizacja 30- lecia istnienia SRK DP w naszej diecezji. Eucharystia oraz wspólna agapa zakończyły w to sobotnie popołudnie Spotkanie Walnego Zgromadzenia.