Płockie Dni Pastoralne

Baner

Płockie Dni Pastoralne 2019

 

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 24-25 kwietnia 2019 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska5a). Będą one przebiegać pod hasłem: Osoby starsze w Kościele. „Dzielenie się mądrością czasu”. Poniżej szczegółowy program spotkań oraz ważne informacje organizacyjne.

 

PROGRAM

 

9.30 – Nabożeństwo – Bazylika Katedralna w Płocku

– ks. mgr Łukasz NOWAK (Płock)

 

(Sala nr 1 NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a)

 

10.15 – Słowo wprowadzenia

– J.E bp Piotr Libera / J.E. bp Mirosław Milewski

10.30 – „Psychologiczny wymiar starzenia się i starości”

– prof. dr hab. Stanisława STEUDEN (Lublin)

11.00 – „Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku”

– ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA (Lublin)

11.30-12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – „Nie zestarzeć się mimo upływającego czasu” – świadectwo

– Katarzyna ŁANIEWSKA (Warszawa)

12.30 – Dyskusja

13.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świec Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to liderzy działający w wolontariacie lub parafialnych zespołach charytatywnych);
  • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
  • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
  • Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przedwiośnie, ul. Tumska 5a;
  • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środa (24 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (25 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
  • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dowolnym dniu;
  • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w sali kinowej nr 1;
  • Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne;
  • Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta;
  • Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych godz. 13.30.

 

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego