Klub Seniora „Szansa” – już działa!

a52a7ccd47020b95c213b99b765d617c.0

 

W dniu 3 stycznia 2019 roku otwarty został Klub Seniora „Szansa” przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Klub ten został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Fundację „Cokolwiek uczyniliście” w ramach IX edycji konkursu grantowego realizowanego przez z Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka.

Nowo otwarty klub został bardzo ciepło przyjęty przez płockich seniorów. Szybko zapełniła się lista 25 miejsc w klubie. „Zostałem zaskoczony tym, że seniorzy tak szybko zgłaszali swoją gotowość udziału w zajęciach. Na liście rezerwowej znajduje się kilkanaście kolejnych osób. Moglibyśmy stworzyć drugą grupę. Niestety do takiego posunięcie brakuje nam jednak środków” – stwierdza koordynator klubu Witold Wybult – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Na uroczyste otwarcie klubu przybyli zaproszeni goście: Prezes Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka Marzena Kapuścińska, Asystent kościelny SRKDP ks. dr Wojciech Kućko, proboszcz parafii św. Jadwigi ks. kan. Stanisław Kaźmierczak, Wiceprezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” Adam Modliborski oraz Prezes Koła SRKDP przy parafii św. Jadwigi Bożena Pyszcz.

Zaproszeni goście nie szczędzili miłych słów pod adresem pomysłodawców. Prezes Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka zauważyła, że oferta Stowarzyszenia Rodzin Diecezji Płockiej została bardzo wysoko oceniona w trakcie oceny formalnej oraz pogratulowała pomysłu. Ks. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej wyraził radość z tego, że Stowarzyszenie wyszło naprzeciw zachęt papieża Franciszka, który w swojej książce „Dzielić się mądrością czasu” udowadnia, że starość jest piękna i może wesprzeć młodość w jej szaleństwach, radościach i porażkach. Dyrektor Wydziału ds. Rodzin przypomniał również słowa papieża Franciszka, który tak parafrazował słowa proroka Joela ze Starego Testamentu: młodzi będą realizować to, co starcy wymarzą (por. JI 3,1).

Klub Seniora „Szansa” jest współfinansowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, która zorganizowała konkurs finansowy z darowizn Fundatorów: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.