XXX Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

39404731_895920163932737_4551606108925460480_n

W dniu 18 sierpnia 2018 r. w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, odbyło się XXX Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Na zebranie przybyło blisko 50 delegatów z Kół Parafialnych Stowarzyszenia z całej diecezji.

Walne Zebranie, które zgromadziło delegatów w jadwiżańskiej parafii w Płocku, zostało zwołane przez Zarząd Główny SRKDP z racji na proces prac jakie Stowarzyszenie podjęło w sprawie zmiany obowiązującego statutu.

Zebranie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. dr W. Kućko – asystent kościelny Stowarzyszenia. Po wspólnej modlitwie rozpoczęto obrady, które trwały około dwóch godzin. Sprawny przebieg prac Walnego Zebrania, zaowocował podjęciem uchwały przyjmującej jednolity tekst statutu, który w najbliższym czasie zostanie ostatecznie przesłany do Sądu celem dokonania wpisu do KRS.

Po zakończeniu Walnego Zebrania odbyło się jeszcze Zebranie Zarządu Głównego z Prezesami Kół Parafialnych, w którym poruszono m.in. temat nowo powstałej Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, która ma w swoich celach wpisane „wspieranie działań Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej”. Dotknięto również sprawy zbliżających się jubileuszy: XXV-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich i XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji oraz uczestnictwa we wrześniowej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze. Nie pominięto zachęty do uczestnictwa w centralnych obchodach z okazji Roku św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

                                                                                                          Witold Wybult

                                                                                                          Prezes SRKDP