VII Dzień Dziecka w Ciechanowie zorganizowane przez Koło SRK DP przy parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie