Pochówek Dzieci Nienarodzonych w Płocku

Zbiorowy pochówek 22 dzieci, które zmarły przed narodzeniem, odbył się dn. 25 maja 2018 r. na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w Płocku. Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył po raz pierwszy bp Mirosław Milewski. „Śmierć niewinnych dzieci jest dla nas zaproszeniem, by iść dalej i usłyszeć głos Zmartwychwstałego Chrystusa” – powiedział w homilii bp Milewski.

Wskazał też, że biblijny Hiob, pełen ran i razów po fizycznych i psychicznych ciosach od losu, ani razu nie uskarżył się na swoje położenie. Nie wpadł w pułapkę oskarżania, bo rozumiał, że ani sam Bóg, ani przodkowie nie są winni jego cierpienia. Przyjął z pokorą, że wyzwaniem dla tego, kto chce żyć w Bożej obecności, jest postawa wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów, zrozumiała jedynie w perspektywie wiary.

„Śmierć niewinnych dzieci jest dla nas zaproszeniem, by iść dalej, by lepiej zrozumieć sens i piękno naszego życia, by w ciszy cmentarnego ogrodu usłyszeć głos przechadzającego się po nim Zmartwychwstałego Chrystusa” – powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Po liturgii jej uczestnicy, w tym rodziny z dziećmi, udali się procesyjne na najstarszą część zabytkowego cmentarza. Na początku niesiono krzyż i urnę ze skremowanymi szczątkami 22 dzieci z płockich szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i szpitala Świętej Trójcy. Urna została złożona do grobu, zgodnie z obrzędem pogrzebu. Poprowadził go bp Mirosław Milewski.

Na zakończenie uroczystości płocczanie złożyli na grobie kwiaty i zapalili znicze. Otrzymali także broszurę „Krok po kroku” ze wskazówkami, jak należy postąpić, gdy dojdzie do śmierci dziecka przed narodzeniem.

Był to szósty pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku. Odbywają się one najczęściej w okolicach Dnia Matki i Dnia Dziecka. Obrzęd zorganizował wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej z jego dyrektorem ks. dr. Wojciechem Kućko, który jest także diecezjalnym duszpasterzem rodzin.

Pomnik-Grób Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem w Płocku powstał w 2013 roku, z inicjatywy biskupa płockiego Piotra Libery i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Pomnik zaprojektował ks. kan. Andrzej Milewski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, a wykonał go Wojciech Popielski. Grób ten jest także miejscem, przy którym rodzice mogą modlić się za swoje zmarłe potomstwo.

Na terenie diecezji płockiej istnieje obecnie 7 pomników – grobów ze szczątkami dzieci zmarłych przed narodzeniem: w Bielsku, Ciechanowie, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Rypinie i Sierpcu. Poza tym na 5 cmentarzach powstały pomniki – miejsca pamięci o takich dzieciach, w: Baboszewie, Gzach, Pułtusku, Radzanowie nad Wkrą i Szyszkach.

Tekst za: ekai.pl.