Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wśród nominowanych w konkursie „Godni Naśladowania”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zostało zgłoszone przez
ks. dra Wojciecha Kućkę do konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta Płocka,
pt.: „Godni Naśladowania”. W dniu 10 maja odbyła się uroczysta Gala XI jego edycji.

            Kapituła konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach. SRKDP zostało nominowane w konkursie w kategorii „Organizacja pozarządowa działająca w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień”. W tej kategorii Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”  otrzymały wyróżnienia. Natomiast tytuł „Godni Naśladowania” otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”.

W tegorocznym konkursie (w tej kategorii) oprócz w/w nominowani zostali:

  1. Zaprzyjaźnione z nami Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
  2. Polskie Towarzystwo Stomijne Oddział Regionalny w Płocku
  3. Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock

Stając w szeregu z przedstawicielami wielu nominowanych organizacji pozarządowych, które zgromadziły się w Płockiej Galerii Sztuki, czuło się wielki potencjał ludzi o wielkich sercach. Ludzi, którzy nie szczędzą swojego zapału i energii dla innych. Nasze Stowarzyszenie, które już niemalże 30 lat działa na terenie miasta Płocka i całej diecezji płockiej, nie otrzymało tym razem nagrody, ale już sama obecność wśród tak znamienitych osób, była źródłem satysfakcji i motywacji do tego, aby dalej z zapałem działać dla tych, którzy tego potrzebują najbardziej.

Witold Wybult

Prezes SRKDP