VIII Walne Zgromadzenie Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

KKK_6220 - Kopia (1)

Walne Zgromadzenie odbyło się 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Tygodnika Niedziela w Częstochowie.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Witold Wybult Prezes SRKDP i Kazimierz Urbaniak Wiceprezes SRKDP oraz członek zarządu PFSRK.
Na Zebraniu Rada Prezesów podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie PFSRK oraz omówiono sprawy bieżące oraz te dotyczące przygotowywanego Jubileuszu 25-lecia PFSRK. W spotkaniu brało udział 14 osób. Następne zebranie Rady Prezesów odbędzie się 22 września 2018 r. również w Częstochowie.