Spotkanie wigilijne członków SRKDP

3

W dn. 10 grudnia 2017 r. w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbyła się wigilia członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Wśród zaproszonych gości byli: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak – proboszcz gościnnej parafii, ks. dr Wojciech Kućko – asystent SRKDP,  Wioletta Kulpa – Radna Miasta Płock, a także Adam Modliborski, Radny Miasta Płock.

          W tym roku, na spotkanie opłatkowe, przybyło wielu członków z terenu diecezji płockiej (blisko 80 osób). Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich Kół Parafialnych Stowarzyszenia. Prezes SRKDP Witold Wybult podziękował wszystkim zebranym za trud dotarcia do Płocka, ale także za ofiarną służbę dla Bożych spraw, dla spraw Kościoła, ale również wspólnoty jaką tworzy Stowarzyszenie w diecezji. „Dzisiaj, podczas spotkania wigilijnego, ta wspólnota naszego stowarzyszenia się ujawnia. Staramy się ją w sposób zewnętrzny tworzyć przynajmniej dwa razy w roku: raz podczas wiosennego Walnego Zebrania i drugi, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Na czele tej wspólnoty, jak uczy nasz statut stoi Prezes SRKDP, ale niewiele moglibyśmy zrobić gdyby nie kapłani: asystent diecezjalny, asystenci parafialni, nasi księża proboszczowie. Dlatego przypominam, że wszystko co robimy w naszych Kołach Parafialnych należy robić za zgodą i we współpracy ze swoim proboszczem. Mamy tak czynić również dlatego, że tak stanowi nasz statut, który w paragrafie 3 uczy: <<Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym>>. Posłuszeństwo w Kościele jest sprawdzianem naszego bycia w Kościele. Do takiej postawy – przypomniał Prezes SRKDP – nawoływał Biskup Płocki podczas kwietniowego zebrania Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, kiedy to mocno zaakcentował swój apel o eklezjalność działań apostolskich i ewangelizacyjnych, jakie są, czy będą podejmowane przez konkretną wspólnotę. Chodzi tu oczywiście o jedność w tych działaniach z własnym biskupem, o której Kościół przypominał już w Jego pierwszych wiekach istnienia (Ignacy Antiocheński).

          Po przemówieniu Prezesa SRKDP, głos zabrał ks. dr. Wojciech Kućko, który złożył zebranym życzenia bożonarodzeniowe. Po nim życzenia członkom SRKDP złożyła Wioletta Kulpa, która jednocześnie zapewniła Zarząd Stowarzyszenia o chęci kontynuacji dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rodzin. Na koniec życzenia w imieniu ks. prałata Eugeniusza Graczyka asystenta parafialnego Koła z Ciechanowa przekazała Elżbieta Lizak.

Po zakończeniu spotkania opłatkowego odbyło się robocze zebranie Zarządu Głównego SRKDP wraz z członkami Komisji Rewizyjnej i Prezesami Kół Parafialnych. Dyskutowano na nim m.in. na temat zmiany/aktualizacji statutu SRKDP.