Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Jasna G+-ra 4 (3)

Drodzy Członkowie SRKDP!

Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo w XXXIII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dn. 23-24 września 2017 r. Bardzo się cieszę, że kilka Kół Parafialnych poważnie odpowiedziało na zaproszenie na to spotkanie u Matki. Tegoroczna Pielgrzymka była okupiona dodatkowym pielgrzymim trudem z racji na niekorzystne warunki atmosferyczne (szczególnie w sobotę). Z radością patrzyłem na Wasze zaangażowanie i świadectwo autentycznej pobożności.

W sposób szczególny chciałbym podziękować Kołu przy parafii św. Marcina w Gostyninie wraz z niestrudzoną p. Krystyną Milczarek, która mimo trudów zorganizowała grupę niemalże 60 pielgrzymów. Z parafii Płock – Trzepowo przybyła delegacja Koła na czele z p.Kazimierzem Urbaniakiem wraz z małżonką oraz p.Jadwigą Opatrzyk. Nie mniejsze zaangażowanie wykazała p. Elżbieta Lizak z Koła przy parafii św. Piotra w Ciechanowie we współpracy z ks. Prałatem E. Graczykiem oraz Koło przy parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku skąd przybyło ponad 60 pielgrzymów. Godnym naśladowania są Jubileusze Małżeńskie zorganizowane przez Koło SRK w Ciechanowie wraz z okolicznościowymi listami gratulacyjnymi. Należy tylko mieć nadzieję, że za rok, podczas XXXIV Pielgrzymki pielgrzymów z diecezji płockiej, staraniem parafialnych Kół SRK będzie zdecydowanie więcej.

Nie sposób podziękować p. Kazimierzowi Urbaniakowi za organizację Pocztu Sztandarowego, który pięknie reprezentował Stowarzyszenie naszej diecezji podczas Mszy św. na Jasnej Górze. W skład Pocztu Sztandarowego weszli: Elżbieta Lizak, Iwona Ziółkowska i Jerzy Ziółkowski – serdecznie dziękuję za wytrwałość.

Za ofiarną obecność dziękuję również ks. dr. W. Kućce naszemu Asystentowi, który z zaangażowaniem reprezentował nas podczas różnorakich spotkań na Jasnej Górze.

Wszystkim Członkom SRKDP obecnym w miniony weekend na Jasnej Górze mówię serdeczne „Bóg zapłać”.

Szczęść Boże i mam nadzieję, że za rok znów zobaczymy się u Matki na Jasnej Górze.

Witold Wybult – Prezes SRKDP