Podsumowanie MDŻiR w Płocku!

110572_b

„Czas na Rodzinę” – VI Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

PODZIĘKOWANIA

 Z wielką radością i poczuciem spełnienia dobrej sprawy chcemy podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przebiegu VI Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem „Czas na Rodzinę”. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które przewodziło w organizacji imprezy w sposób szczególny chce podziękować Patronom Honorowym Marszu: J. E. Ks. Piotrowi Liberze – Biskupowi Płockiemu, Andrzejowi Nowakowskiemu – Prezydentowi Miasta Płocka i Mariuszowi Bieńkowi – Staroście Powiatu Płockiego. Słowa szczególnej wdzięczności pragniemy skierować do Biskupa Płockiego, który żywo był zainteresowany przebiegiem przygotowań i sam w nich uczestniczył przez skierowanie do mieszkańców Płocka słów zachęty do uczestnictwa w marszu. Dziękujemy Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy św. i wspólną wędrówkę z płockich Górek do kościoła w Radziwiu, a także za uroczyste rozpoczęcie Festynu Rodzinnego i obecność na nim. Za miłą obecność dziękujemy również senatorowi Markowi Martynowskiemu, Zastępcy Prezydenta Płocka – Romanowi Siemiątkowskiemu i Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – pani. Ewie Pietrzak, Radnym – Miasta Płocka i Powiatu Płockiego.

Dziękujemy Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej i Płockiej Edycji Gościa Niedzielnego za Patronat Medialny Marszu.

Organizacja tego typu wydarzenia wymaga wielkiego zaangażowania wielu osób i instytucji. W tegorocznych przygotowaniach uczestniczyli:

 1. Kuria Diecezjalna w Płocku – Wydział Duszpasterski, Wydział Katechetyczny, Wydział ds.Rodzin.
 2. Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
 3. Urząd Miasta Płocka
 4. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – dyr. Radosław Malinowski.
 5. Starostwo Powiatowe w Płocku – Wydział Edukacji, Kultury i Promocji.
 6. Komenda Miejska Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Płocku.
 7. Straż Miejska w Płocku.
 8. Oddział Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku – Jednostki OSP w Borowiczkach, Podolszycach i Trzepowie.
 9. Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Płocku.
 10. Komunikacja Miejska w Płocku.
 11. Teatr Dramatyczny w Płocku.
 12. Szkoły wojskowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego.
 13. Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego w Płocku

Dziękujemy również wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do Festynu Rodzinnego w parafii św. Benedykta na płockim Radziwiu. Radziwianie w sposób niezwykle ciepły i gościnny przyjęli wszystkich zebranych. Dziękujemy szczególnie tym, którzy przygotowali smaczny poczęstunek a później napracowali się przy obsłudze uczestników, dziękujemy dzieciom i ich wychowawcom z miejscowej szkoły podstawowej za piękny artystyczny występ, dziękujemy orkiestrze dętej z Łącka, dziękujemy ułanom na koniach ze Stowarzyszenia Patria Polonia. Nade wszystko dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi Jaroszewskiemu, który z wielkim entuzjazmem przyjął uczestników Marszu i z zaangażowaniem zajął się przygotowaniami Festynu Rodzinnego. Nie sposób wszystkich wymienić wszystkich współpracowników ks. Jaroszewskiego, ale pragniemy wszystkim z serca podziękować.

Szczególne podziękowania kierujemy Zespołowi Muzycznemu ,,Moja Rodzina” za piękny, w formie i treści, koncert oraz dane świadectwo.

Składamy serdeczne podziękowania dla Komisji Konkursowej, Konkursu:,,Moja rodzina – Drzewo genealogiczne”, Siostrze Dominice Dudzik, Pani Barbarze Wątkowskiej i Pani Agnieszce Gościenieckiej.

 Skład Komitetu Organizacyjnego:

 1. Przewodniczący – Kazimierz Urbaniak, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzi Katolickich ds. organizacyjnych;
 2. Zastępca przewodniczącego – Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;
 3. Sekretarz – Jolanta Bielska, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej;
 4. Opiekun duchowy – ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin;
 5. Pełnomocnik ds. konkursu – s. Dominika Dudzik, Wydział Katechetyczny Kurii, – osoby wspierające: Barbara Wątkowska – Akcja Katolicka, Agnieszka Gościeniecka – Civitas Christiana;
 6. Pełnomocnik ds. organizacyjnych – Jerzy Obrębski, przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Regionu Płockiego, osoba wspierająca – Mariusz Nosarzewski, ,,straż ojcowska”;
 7. Pełnomocnik ds. programowych Marszu – Artur Wiśniewski, diecezjalny doradca życia rodzinnego, – osoby wspierające: Barbara i Leszek Brzescy, (aktorzy) – ,,święta rodzina”;
 8. Pełnomocnik ds. oprawy artystycznej Marszu – Małgorzata Grabowska – Panek, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego ,, Masovia”;
 9. Dowódca zespołu ds. bezpieczeństwa Marszu – kpt. Jacek Pajda, nauczyciel zespołu szkół wojskowych Płockiego Uniwersytetu Ludowego, soba wspierająca – Mariusz Kowalewski;
 10. Pełnomocnik ds. finansowych – Jadwiga Opatrzyk, członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, – osoba wspierająca – Mieczysław Sitek, członek SRKDP;
 11. Pełnomocnik – gospodarz miejsca Mszy św. i rozpoczęcia Marszu, ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Płocku;
 12. Pełnomocnik ds. festynu rodzinnego – ks. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, – osoby wspierające: Jolanta Koziczyńska, Iwona i Jerzy Ziółkowscy i Anna Matecka.