Prezes z nominacją bp Piotra Libery!

18118939_1274531285934284_275967062402716592_n[1]

Nowa kadencja Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

          W dn. 27 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z Biskupem Płockim. Na to spotkanie przybyło ponad czterdziestu przedstawicieli różnorakich wspólnot diecezjalnych.

          Biskup Płocki wręczył zebranym nominacje na trzyletnią kadencję. Członkami Rady z ramienia SRKDP zostali ks. dr Wojciech Kućko nasz asystent i Witold Wybult – prezes naszego stowarzyszenia. Podczas zebrania bp Piotr Libera wręczył ponadto nominację dla przewodniczącego tego gremium, którym został ks. Andrzej Janicki (pracownik Sądu Biskupiego). Członkowie Rady zaś, w głosowaniu tajnym, wybrali spośród siebie dwóch sekretarzy, jednym z nich został Witold Wybult.

         Biskup Płocki Piotr Libera skierował do zebranych swoje słowo, w którym podkreślał, że zgodnie z jego zamysłem członkowie Rady to w połowie świeccy i w połowie duchowni. W swojej wypowiedzi zachęcał do tego, aby te dwie grupy osób, nawzajem się słuchały – to wg niego zasada elementarna, która ma być fundamentem owocnej pracy samej Rady, ale również działania wspólnot, z których wywodzą się jej członkowie.

         Pasterz Diecezji Płockiej podkreślił, że celem Rady jest praca dla zjednoczenia wszystkich ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji, ukierunkowana na szeroko pojętą jedność Kościoła Chrystusowego. Nie można działać zgodnie z przysłowiem „każdy sobie rzepkę skrobie” – mówił Biskup, ale należy zawsze współpracować dla budowania Królestwa Chrystusowego na ziemi. Trzeba mieć przed oczyma cały Kościół a nie tylko Jego wycinek, czy tym bardziej, zamysł czy plany jednostki. Ponadto należy przezwyciężać pokusę indywidualizmu, przy jednoczesnym odkrywaniu własnej specyfiki czy charyzmatu.

         W końcowej części wypowiedzi, bp Libera mocno zaakcentował swój apel o eklezjalność działań apostolskich i ewangelizacyjnych, jakie są czy będą podejmowane przez konkretną wspólnotę, czy też przez samą Radę. Chodzi tu oczywiście o jedność w tych działaniach z własnym biskupem, o której Kościół przypominał już w Jego pierwszych wiekach istnienia (Ignacy Antiocheński).

         W części dotyczącej planowanych wydarzeń na terenie miasta i diecezji głos zabrał prezes naszego stowarzyszania, który zaprosił zebranych na XII Pieszą Pielgrzymkę do św. J.B.Molli w dn. 28 maja 2017 r. z płockiej Stanisławówki do parafii imielnickiej, a także przybliżył zebranym wydarzenie jakim będzie „Marsz dla Życia i Rodziny” w dn. 11 czerwca br. Przy wyjściu, wszystkim zebranym rozdano pisemne zaproszenie na te wydarzenia wraz z niezbędnymi informacjami, a także zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach Zespołu Dialogu Obywatelskiego Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku.